fbpx
Testowy baner
Wiadomości

29 września XXVI Sesja Rady Miasta Włocławek.

29 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Włocławek.

Radni podejmą  m.in. uchwały w sprawie: – określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek; – wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku; – ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku – Bursie Szkolnej nr 2 we Włocławku, ul. Mechaników 1.

Przedmiotem obrad sesji będą również: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze miasta Włocławek; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2020 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/41ea4174-df1b-4

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji