fbpx
Testowy baner
Wiadomości

10 nieruchomości położonych w Śródmieściu z dotacją do remontów.

10 nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji zostanie odnowionych w 2020 roku dzięki wsparciu Gminy Miasto Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Łączna suma dotacji do remontów wyniesie 1 437 889,85 zł.

To już druga edycja miejskiego programu skierowanego do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Samorząd Włocławka wspiera realizację prac lub robót budowlanych dzięki zapisom Ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, które umożliwiają udzielanie dofinansowania robót lub prac w wysokości do 50% nakładów koniecznych.

W 2020 roku do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 15 wniosków, spośród których 11 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym. 10 z nich zostało pozytywnie zaopiniowanych pod względem merytorycznym przez Komisję do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub  użytkowników wieczystych nieruchomości  położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji i poddane analizie.

W wyniku kilkutygodniowej pracy, Komisja zweryfikowała 10 wniosków, w tym zasadność wnioskowanego zakresu robót, a co za tym idzie, wysokość możliwego wsparcia. Ostatecznie Prezydentowi Miasta Włocławek zarekomendowano udzielenie dotacji dla 10 nieruchomości na łączną kwotę 1 437 889,85 zł.

Dzięki dofinansowaniu, remonty zostaną przeprowadzone min. przy ulicy Królewieckiej 7, Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, ul. Maślanej 8/10, ul. Zielony Rynek 3, ul. Żabiej 21/23/25, ul. Piekarskiej 15, Cyganka 26, ul. Łęgskiej 79, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, ul. 3 Maja 30.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji