ZAZ i Centrum Opieki nad Dzieckiem mają nowych dyrektorów- Paweł Rieske i Marcin Lewandowski od 1 lutego kierują jednostkami.

Autor: Kinga Maślanka / 4 lutego 2019 / Tylko TU

ZAZ i Centrum Opieki nad Dzieckiem mają nowych dyrektorów- Paweł Rieske i Marcin Lewandowski od 1 lutego kierują jednostkami.

Są zmiany na stanowisku dyrektorów Zakładu Aktywności Zawodowej i Centrum Opieki nad Dzieckiem. Adama Turka, który kierował  ZAZ do grudnia 2018 roku, zastąpił od dnia 1 lutego Marcin Lewandowski,natomiast dyrektorem Centrum również od dnia 1 lutego został Paweł Rieske, który funkcję objął po Wojciechu Deskiewiczu.

Jak zmiany ocenia Zastępca Prezydenta Domicela Kopaczewska oraz jakie złożenia i cele mają nowi dyrektorzy?

Zastępca Prezydenta Włocławka Domicela Kopaczewska: Decyzje kadrowe są decyzjami prezydenta.Natomiast jeśli pion, w którym takie zmiany są, podlega pod danego zastępcę -to wiadomo,że są one  konsultowane. Mamy przed sobą duże wyzwanie, aby Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonował tak -jakbyśmy sobie tego życzyli. Mam nadzieję, że nowy pan Dyrektor Marcin Lewandowski z charyzmą podejmie się tego zadania.W Centrum Opieki nad Dzieckiem Dyrektorem został z dniem 1 lutego pan Paweł  Rieske, znana postać we Włocławku .Pan Paweł Rieske ostatnio pracował w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej MALUCH. 

 

Paweł Rieske: „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.” Janusz Korczak

Od dnia 1 lutego roku objąłem stanowisko Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku. Autorytetem jak i drogą, która będzie mnie prowadziła podczas nowego wyzwania jest Janusz Korczak. Moim celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków opiekuńczo- wychowawczych umieszczonym dzieciom w Centrum. Dzieci od końca listopada mieszkają w pięknych i wspaniale wyposażonych dwóch „Czternastkach”, które maja na celu stworzenie przyjaznych warunków do wychowywania i usamodzielniania się dzieci.

Od 2015 roku współpracowałem z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem jak również pracowałem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka jako ekspert i przeprowadzałem czynności kontrolne w różnego rodzaju placówkach. Jako osoba pochylająca się nad problemami dziecka będąc Przewodniczącym Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” działającego od 2011 r. do 2015 r. przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej podjąłem współpracę z jednostkami oraz instytucjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka. Do dnia dzisiejszego współpracuję z takimi osobami jak Marta Santo Pais – Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci, Profesorem Bogusławem Śliwerskim Przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Profesorem Markiem Konopczyńskim autorem koncepcji twórczej resocjalizacji oraz Renatą Durdą założycielką Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Mirosławą Kątną, która w 1981 r. wraz z Profesor Marią Łopatkową współtworzyła Komitet Ochrony Praw Dziecka i Moniką Sajkowską założycielką Fundacji Dzieci Niczyje – członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Od wielu lat pochylam się nad człowiekiem najmłodszym jak również tym człowiekiem uważającym się za dojrzałego, a będącym bez własnego domu. Moje zainteresowania dotyczą osób wykluczonych poprzez dzieci mieszkające w różnego rodzajach placówkach jak i zachowania patologiczne takie jak bezdomność dzieci czy prostytucja dzieci. Od wielu lat jako członek Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka i Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka regularnie spotykam się, aby omawiać problemy pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z autorytetami polskiej Pedagogiki jak również z autorytetami Pedagogiki z całego Świata. Moja znajomość tematu jak również wielkie zaangażowanie i pracowitość w ochronę praw dziecka zostało docenione przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który w 2016 roku w dowód uznania przyznał mi Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka „INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI”.

 

Marcin Lewandowski: Po 14 latach pracy w Domu Dziecka, a później w Pow Przystań Lubień Kujawski przyszedł  czas na zmiany. Z dniem 1 lutego zostałem Dyrektorem  Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. ZAZ obecnie zatrudnia 41 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 12,5 etatu personelu wspomagającego. Cztery podstawowe formy świadczonych usług to pralnicze,parkingowe, krawieckie i wynajem sali konferencyjnej.

Plany na najbliższe miesiące…

Marcin Lewandowski: Będziemy chcieli zwiększyć wykorzystanie sali konferencyjnej, przeprowadzić kampanię informacyjną dla podmiotów zewnętrznych i osób indywidualnych w zakresie usług pralniczych, rozszerzyć współpracę z podmiotami w zakresie wykonywania prac manualnych takich jak np.: Wika. Rozbudowanie systemu wsparcia pomocy specjalistycznej i rehabilitacyjnej dla pracowników niepełnosprawnych w ZAZ oraz nawiązanie współpracy z innymi podmiotami ekonomii społecznej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych – to przed nami .

Kinga Maślanka

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)