[WYWIAD].Kukucki, Girczyc o perspektywach gospodarczych miasta. Co o Włocławku mówią eksperci z Banku Światowego?

Autor: Kinga Maślanka / 26 marca 2019 / Tylko TU

[WYWIAD].Kukucki, Girczyc o perspektywach gospodarczych miasta. Co o Włocławku mówią eksperci z Banku Światowego?

We Włocławku od pewnego czasu trwają intensywne prace nad poprawą warunków dla rozwoju gospodarczego. Dużą rolę w procesie planowanych zmian odgrywa Bank Światowy, którego doradcy pomagają określić najefektywniejszą ścieżkę, którą miasto powinno podążać. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, Brześcia Kujawskiego oraz Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

Kinga Maślanka: Jedną z osób najbardziej zaangażowanych w proces opracowywania zmian jest Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Kukucki. Co Pan może powiedzieć o projekcie Banku Światowego, który obecnie realizowany jest we Włocławku?

Krzysztof Kukucki: Bank Światowy we Włocławku jest od kilku miesięcy w dwóch grupach roboczych. We Włocławku i okolicach, dlatego że Bank Światowy w obszarze funkcjonalnym Włocławka, czyli również powiatu i gmin przylegających pracuje nad projektem, który ma nam ułatwić po pierwsze, planowanie przestrzenne, czyli tak żeby te funkcje obszaru były zidentyfikowane i żeby się nie dublowały tylko uzupełniały. Warsztaty, które ostatnio się odbyły dotyczyły pobudzania przedsiębiorczości. Co we Włocławku możemy zrobić, jak możemy usprawnić instytucje otoczenia biznesu, by przedsiębiorcy we Włocławku mogli na taką instytucję liczyć, mogli korzystać z jej usług, porad, doradztwa-był to kolejny element naszych rozmów. Ja uczestniczyłem w komitecie monitorującym w Banku Światowym w Warszawie. Specjaliści ekonomiści Banku Światowego od kilku miesięcy robią wywiady również z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkali się z blisko 30 takich przedsiębiorców i na tej podstawie sami oceniają sytuację i problemy, które są w naszym mieście. Te problemy są zidentyfikowane przez ekspertów Banku Światowego, bardzo podobne do tych, o których mówiłem podczas kampanii wyborczej i dzisiaj jesteśmy w momencie kiedy mamy po tej diagnozie znaleźć lekarstwa. Te lekarstwa będą oczywiście zaproponowane przez Bank Światowy, ale warsztaty miał służyć też wypracowaniu najlepszych metod. Nie są to warsztaty ostatnie, gdyż Bank Światowy planuje spotkanie z izbami przemysłowo – handlowymi w trochę szerszym gronie i w związku z tym wydaję mi się, że jest możliwość skorzystania, tym bardziej, że Bank Światowy projekt realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej.  Komisja Europejska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim jak gdyby wytypowała włocławski obszar funkcjonalny jako ten, któremu taka pomoc faktycznie by się przydała. On nie tylko ma skutkować znalezieniem najlepszej formuły pobudzania biznesu i wsparcia małych oraz średnich przedsiębiorstw, ale również ma dać sygnał dla Urzędu Marszałkowskiego jakie interwencje Urząd Marszałkowski powinien na tym obszarze podjąć. To jest też szansa na finansowanie ze źródeł zewnętrznych rozwoju włocławskiego biznesu.

Kinga Maślanka: Przedstawiciele, eksperci Banku Światowego mówią, że we Włocławku można dać radę, żeby to wszystko co jest zaplanowane wdrożyć?

Krzysztof Kukucki: Nawet powiem więcej. Oni wskazują, że Włocławek oczywiście ma swoje problemy, ale nie jest szczególnie wyróżniającym się na tle tego typu miast. Natomiast też podają dobre przykłady, stąd też nasi specjaliści z Centrum Obsługi Inwestorów i z Inkubatora Przedsiębiorczości mają uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Leszczyńskiego Centrum Biznesu, które bardzo dobrze sobie radzi i podpatrzeć co takiego to  Centrum Biznesu robi, a czego nie robi.

Jedną z osób uczestniczących w spotkaniach z ramienia Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości jest Jakub Girczyc, lokalny lider podejmujący działania pro przedsiębiorcze.

Kinga Maślanka: Co według Pana dały warsztaty, jakie wskazówki zostały  przekazane jeśli chodzi o nasze miasto? Czy istnieją perspektywy dla rozwoju gospodarczego naszego miasta?

Jakub Girczyc: Przede wszystkim warsztaty będziemy mogli ocenić w momencie, w którym te założenia, które są opracowywane przez Bank Światowy zostaną przez nas wdrożone i zaczniemy widzieć efekty. Spotkania z Bankiem Światowym mają dać Włocławkowi pewne narzędzie, które pobudzi rozwój gospodarczy naszego miasta. Przede wszystkim są one ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości we Włocławku. W ramach warsztatów opracowaliśmy pewne koncepcje, założenia dotyczące zadań, które przed Włocławkiem są stawiane.

Kinga Maślanka: A jakie założenia  są stawiane?

Jakub Girczyc:  Główny  cel to pobudzić  przedsiębiorczość  w naszym mieście. Z danych  2015 roku wynika, iż  mamy około 12 tys. firm, czyli średnio to jest około 12 firm na 100 mieszkańców. Musimy stworzyć przedsiębiorcom takie warunki, dzięki którym istniejące firmy będą się mogły rozwijać, a z drugiej strony takie warunki, które pobudzą osoby chcące założyć działalność .

Kinga Maślanka: To nie było pierwsze spotkanie z Bankiem Światowym?

Jakub Girczyc: Te spotkania  rozpoczęły się  już w ubiegłym roku. Osobiście miałem przyjemność uczestniczyć już w kilku tego typu spotkaniach, zarówno jako przedsiębiorca, przedstawiciel Izby Gospodarczej jak i przedstawiciel Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Te wszystkie spotkania, które do tej pory się odbywały miały za zadanie ocenę sytuacji naszego miasta. Bank Światowy daje nam pewne zalecenia – to są specjaliści i to nie jest ich pierwszy program, przedstawiciele tej instytucji mają olbrzymią wiedzę na temat tego w jaki sposób można pobudzić nasz rozwój gospodarczy.

Kinga Maślanka: W ocenie specjalistów jakim miastem jest Włocławek?

Jakub Girczyc: Jest miastem, które daje perspektywy i pewne możliwości, ale i też  miastem, które boryka się z wieloma problemami. Eksperci Banku Światowego zauważają jednak bardzo istotną rzecz, mianowicie to, iż  znajdujemy się we właściwym miejscu , żeby zacząć podejmować działania związane z rozwojem przedsiębiorczości. Jeśli teraz tych działań nie wdrożymy to konsekwencje dla Włocławka niestety, ale będą bardzo złe.

Kinga Maślanka: Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel pobliskiego Brześcia Kujawskiego, Zastępca Burmistrza Damian Chełminiak. Mówi pan o regionie, że ten region ma współpracować, czyli teoretycznie musicie nauczyć się współpracować nie tylko w mieście, ale również z gminami, które graniczą z Włocławkiem?

Jakub Girczyc: Oczywiście, że musimy nawiązać taką współpracę. Rozwój gospodarczy Włocławka nie jest uzależniony tylko i wyłącznie od Włocławka. Współpraca samorządów, które graniczą z Włocławkiem jest bardzo istotna nie tylko dla rozwoju miasta, ale również dla ich rozwoju. Mamy w okolicy świetnie rozwijająca się Brzeską Strefę Gospodarczą, niestety boryka się ona z problemem dotyczącym zatrudnienia i na pewno w dużej mierze korzystać będzie z zasobów pracy, które ma Włocławek. Z drugiej strony, we Włocławku też funkcjonują duże firmy i te duże firmy zatrudniają mieszkańców okolicznych miejscowości. Tworzymy jeden organizm i nawzajem się uzupełniamy, mamy wspólną korelację, jesteśmy od siebie w dużej mierze uzależnieni i wszyscy powinniśmy zadbać o to żeby podejmowane działania rzeczywiście przyniosły oczekiwane efekty w postaci rozwoju gospodarczego.

 

 

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)