Która forma opodatkowania jest najlepsza dla naszej działalności?

Autor: Kinga Maślanka / 24 kwietnia 2018 / Biznes

Która forma opodatkowania jest najlepsza dla naszej działalności?

W naszym dzisiejszym cyklu dowiemy się na temat form opodatkowania- jaką wybrać dla swojej działalności? Rozmawiamy również  o wadach i zaletach poszczególnych form opodatkowania.

Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Pani Dorota Kusz , która prowadzi we Włocławku biuro podatkowe.

Kinga Maślanka: Istnieją różne formy prawne działalności oraz różne formy opodatkowania, która z nich jest dla nas najlepsza?

Dorota Kusz: Wszystko zależy od tego jaki biznes chcemy prowadzić i jakie mamy założenia co do jego formy prawnej. Najczęściej wybieraną formą prawną jest jednoosobowa działalność gospodarcza- założenie jej sprowadza się jedynie do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli podatnik chciałby prowadzić działalność ze wspólnikiem wtedy ma do wyboru różnego rodzaju spółki : cywilną, jawną, partnerską, komandytową, akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór formy opodatkowania ma znaczący wpływ na koszty jej prowadzenia, sposób rejestracji, opodatkowanie oraz odpowiedzialność osobistą za zobowiązania firmy. Polskie regulacje prawne przewidują cztery formy opodatkowania: skala podatkowa (zasady ogólne) najczęściej wybierana, podatek liniowy (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Przy wyborze należy przeanalizować przewidywane przychody i koszty w tym planowane inwestycje, możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, skorzystania z ulg podatkowych (np. ulgi na dziecko).

Kinga Maślanka: Czy może Pani pokrótce opisać wady i zalety poszczególnych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym?

Dorota Kusz: Skala podatkowa czyli podstawowa forma opodatkowania polega na opodatkowaniu dochodu ( przychody – koszty)  daje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, prawo do skorzystania z ulg podatkowych, jednak po przekroczeniu dochodu w wysokości 85 528 zł podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 32%. Przy takiej formie opodatkowania należy prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy również polega na opodatkowaniu dochodu (przychody –koszty) według stawki 19% bez względu na jego wysokość. Także dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody jest to najlepszy wybór, pozbawia on jednak z prawa do skorzystania z ulg, wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podatek linowy można wybrać podczas rejestracji działalności lub począwszy od nowego roku podatkowego po uprzednim zawiadomieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 stycznia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na opodatkowaniu przychodu bez możliwości pomniejszenia o koszty. Obowiązują tutaj stawki w wysokości 2% , 3% , 5,5% , 8,5% , 17% oraz 20% w zależności od rodzaju działalności. Nie każdy jednak przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania bowiem istnieje katalog działalności, które wykluczają opodatkowanie przychodów ryczałtem oraz mamy limit przychodów, który pozbawia prawa do ryczałtu. Wybór tej formy opodatkowania pozbawia nas (tak jak  przypadku podatku liniowego) prawa do skorzystania z ulg, wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybór takiego opodatkowania wybiera się w chwili rejestracji działalności lub począwszy od nowego roku podatkowego.

Ostatnią formą jest karta podatkowa wybierana stosunkowo najrzadziej. Wysokość wpłacanego podatku nie odzwierciedla rzeczywiście osiągniętego przychodu i uzależniona jest między innymi od rodzaju wykonywanych usług, wielkości zatrudnienia czy rozmiaru prowadzanej działalności. Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi itp.).

Kinga Maślanka: Jakie ma Pani rady z zakresu księgowości dla świeżo upieczonych przedsiębiorców?

Dorota Kusz: Przede wszystkim świeżo upieczony przedsiębiorca musi zastanowić się jak będzie wyglądać jego działalność gospodarcza pod względem finansowym, czy zamierza dokonywać inwestycji, zatrudniać pracowników czy też będzie miał znikome koszty. Pamiętajmy, że wszystkie te czynniki wpłyną na wybór formy opodatkowania, która jest najistotniejsza na etapie zakładania działalności, bowiem raz wybrana obowiązywać będzie przez cały bieżący rok podatkowy, a wysokie zobowiązania wynikające z podatków bardzo często rujnują kieszeń przedsiębiorców już na samym początku. Od 30 kwietnia obowiązywać będą przepisy tzw „ulga na start” jest to idealny moment na podjęcie decyzji o zarejestrowaniu działalności. Daje ona podatnikowi możliwość płacenia przez pierwsze 6 miesięcy tylko składki społecznej a przez kolejne 24 miesiące składek na preferencyjnych warunkach. Obniża to znacznie początkowe koszty związane z prowadzeniem własnego biznesu.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)