Wojtkowski: Postępowanie nadzorcze wojewody zostało oddalone -dyrektorzy zostali powołani prawidłowo.

Autor: Kinga Maślanka / 11 września 2019 / Wiadomości

Wojtkowski: Postępowanie nadzorcze wojewody zostało oddalone -dyrektorzy zostali powołani prawidłowo.

Temat 9 konkursów na dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku trwał od…2017 roku. Dziś podczas spotkania z mediami prezydent Marek Wojtkowski i zastępca prezydenta Barbara Moraczewska poinformowali, iż dyrektorzy jak na razie… 8 placówek mogą spać i pracować spokojnie.

13 kwietnia 2017 roku prezydent miasta wydał zarządzenie nr 78/2017 , które dotyczyło powołania komisji konkursowych, w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Solidarność Oświatowa na to zarządzenie złożyła skargę do wojewody kujawsko- pomorskiego.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz uznał rację Solidarności i zakwestionował zarządzenie prezydenta Włocławka. Do tego wniosku przychylił się również Wojewódzki Sąd Administracyjny.

15 kwietnia br. ratusz otrzymał od wojewody kujawsko-pomorskiego rozstrzygnięcie nadzorcze co do unieważnienia konkursów.W związku z tym, iż władze miasta uznały, że błędu nie popełniły, prezydent Marek Wojtkowski zdecydował się …na dalszy krok, i 14 maja 2019 roku przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 9 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody- co do zaskarżenia zarządzenia nr 78/2017.

23 sierpnia wpłynęła sentencja wyroku WSA…8 dyrektorów zostało powołanych prawidłowo.

Prezydent Marek Wojtkowski: Chcieliśmy poinformować, iż sentencja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia, stwierdza w sposób jednoznaczny, iż oddala postępowanie nadzorcze wojewody.Tym samym jest to decyzja o unieważnieniu postępowania nadzorczego. Skutkuje to tym ,iż dyrektorzy 8 placówek powołani zostali prawidłowo. 2 października odbędzie się ostatnie postępowanie, które określi czy w tym przypadku wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Przypomnę tylko, że jeden ze związków zawodowych, a także niektórzy radni podczas sesji bardzo często pytali o kwestie konkursowe w tych 9 placówkach , uważając, iż dyrektorzy zostali powołani niezgodnie z prawem.Dziś chcemy również zakomunikować min. tym radnym, iż powołanie odbyło się zgodnie z zapisami obowiązującego prawa. Dyrektorzy 8 szkół, a ufamy, że dziewiątej – również, dotyczy to Zespołu Szkół Samochodowych, mogą spać, a przede wszystkim pracować spokojnie. Postępowanie nadzorcze wojewody zostało oddalone , a dyrektorzy zostali powołani prawidłowo.

Przypomnijmy konkursy dotyczyły placówek : Przedszkola Publicznego nr 35 we Włocławku, ul. 14 Pułku Piechoty 5, Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47, Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku, ul. Willowa 8 Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku, ul. Szkolna 13,  Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, ul. Leśna 1a, II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3,  III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Bechiego 1,  Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 .

Barbara Moraczewska: Mamy tylko nadzieję, że ta 9 kwestia również będzie rozstrzygnięta na korzyść samorządu włocławskiego, ponieważ zarządzenie prezydenta zostało skonstruowane w sposób prawidłowy. Czy wojewoda odwoła się do naczelnego sądu? Zobaczymy -czekamy na decyzję pana wojewody.

Marek Wojtkowski: Na razie opieramy się na sentencji wyroku. Jest początek roku szkolnego, więc dbając o komfort pracy dyrektorów, nauczycieli, uczniów i stabilizację w placówkach oświatowych, co do których były wątpliwości ,dziś już chcieliśmy poinformować o sytuacji.

Kinga Maślanka

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)