Włocławska kranówka najlepsza!

Autor: Kinga Sroczyńska / 16 października 2017 / Wiadomości

Włocławska kranówka najlepsza!

Nasza  kranówka ma wiele walorów. Jest klarowna, nie posiada zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich, związków toksycznych. Jest dobrze zmineralizowana. A co najważniejsze nie jest chlorowana!

 Woda ujmowana jest we Włocławku za pomocą studni głębinowych z trzech ujęć wody: Krzywe Błota (19 studni), Zawiśle( 4 studnie), Zazamcze (5 studni)

Woda surowa wydobywana jest ze studni głębinowych i podlega procesowi oczyszczania na stacji uzdatniania.

Na Krzywych Błotach, największej w mieście stacji uzdatnianie wody odbywa się w procesie tzw. aeracji czyli napowietrzania, co powoduje usunięcie gazów (dwutlenku węgla, siarkowodoru). Proces ten zwiększa zawartość tlenu stwarzając tym samym warunki do utleniania związków żelaza i manganu do postaci pozwalającej na ich usunięcie w procesie filtracji.

– Woda po aeracji trafia do zbiorników kontaktowych gdzie następuje  tzw. przetrzymywanie wody.- wyjaśnia Agata Borowicz- Świątkowska, kierownik ujęcia wody „Krzywe Błota”.- Trwa to około godzinę. Następnie pompy II stopnia podają wodę na filtry ciśnieniowe zamknięte. Filtracja odbywa się za pomocą 20 filtrów ze złożem katalitycznym. Proces ma na celu obniżenie zawartości żelaza i manganu.

Woda poprzez pompy II stopnia kierowana jest do tzw. zbiornika wody czystej następnie za pomocą pomp III stopnia wtłaczana jest do sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem dociera do włocławian.

Jakość wody jest kontrolowana poprzez certyfikowane laboratorium MPWiK i Sanepid zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Woda we Włocławku spełnia wszystkie normy określone przez Ministra Zdrowia, Dyrektywy UE i WHO ( Światową Organizację Zdrowia). Włocławska kranówka dostarczana przez MPWiK jest w pełni bezpieczna.

*źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o we Włocławku

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławek

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)