W najbliższą sobotę zbiórka wielkogabarytów na Kazimierza ,Wschodzie i Rybnicy.

Autor: Kinga Maślanka / 27 listopada 2020 / Wiadomości

W najbliższą sobotę zbiórka wielkogabarytów na Kazimierza ,Wschodzie i Rybnicy.

Już w najbliższą sobotę, 28 listopada  w godzinach w godz. od 6:00 do 15:00 mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. pozbędą się mieszkańcy osiedli: Kazimierza Wielkiego, Wschodu i Rybnicy.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów, zgodnie z  harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecnie zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe zostaną zebrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką.

Pracownicy spółki nie zbierają odpadów z posesji ani z pergoli śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji– informuje PGK Saniko 

Kolejne zbiórki odbędą się:

05 grudnia 2020r. – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD

12 grudnia 2020r. – osiedle MICHELIN, ZAWIŚLE

 

 

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)