Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia- reprezentantem powiatu w Radzie Rozwoju Gospodarczego.

Autor: Kinga Maślanka / 10 czerwca 2019 / Brześć

Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia- reprezentantem powiatu w Radzie Rozwoju Gospodarczego.

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele powołanej 10 czerwca przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

W jej skład weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jest jak dotąd najbardziej reprezentatywna Rada w kraju, licząca aż 62 członków oraz dwóch członków honorowych (wojewoda pomorski i wojewoda kujawsko-pomorski). PSSE zdecydowała, że do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zaprosi przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa. Tym samym każdy powiat będzie miał wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego regionu.

Zależy nam, aby głos każdego powiatu był słyszalny. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym rozwoju regionu.  Ta współpraca u nas już jest, ale Rada pozwoli usystematyzować działania tych środowisk, ułatwi wymianę informacji, sugestii, uwag, co z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejsze wprowadzanie koniecznych zmian czy usprawnień – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r. zobowiązuje strefy ekonomiczne jako ośrodki stymulowania rozwoju przedsiębiorczości do powołania rad – szerokiego przedstawicielstwa, które będzie przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności na terenie danego obszaru. Jej zadaniem będzie również proponowanie kierunków działań w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawić władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub  powiatu.

Reprezentowanie powiatu włocławskiego w Radzie to dla mnie duże wyróżnienie. Będę aktywnie uczestniczył w jej pracach, w szczególności zwracając uwagę na problemy małych samorządów w zakresie rozwoju gospodarczego. Rada to świetny instrument, który pozwoli na jeszcze lepszą współpracę samorządów z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, którą już dziś oceniam bardzo dobrze – mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego

Rada będzie narzędziem komunikacji między strefą a gminami. To od członków Rady będzie zależał przedmiot spraw, którymi się zajmie, dzięki temu będziemy mieli solidny mandat, żeby zgłaszać wnioski, propozycje do właściwych urzędów czy agend rządowych po to, aby – zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju kraju – działać na rzecz rozwoju gospodarczego regionów – zaznacza Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Rada łączy mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa i przedstawicieli władz samorządowych. Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zostali nimi kolejno: Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza, Marek Łangowski, prezes zarządu firmy TMA Automation i Anna Prejs, radca prawny w firmie B.A.U.S.A.T.

K.M.

 

 

 

Skomentuj ten wpis!Dianka

3 miesiące temu

Pierdolenie

Dianka

3 miesiące temu

Nie miałam się wypowiadać, ale się wypowiem.. PAN ma wywalone na wszystko, jak i cała gmina.. Dzwonione było do Pana wielokrotnie.. Nie można było się doprosić o to, żeby zabrać pieska bezdomnego co przez 2 miesiące był bez jedzenia w pałacu, i nie wiadomo czym się żywił….że nie jest Panu wstyd takie rzeczy PISAĆ… Nie pozdrawiam..

rodzic

3 miesiące temu

Może Pan wypowie się na temat placu zabaw na osiedlu Falborek.Czekamy już 20 lat Poprzedni burmistrz tyle obiecywał co kadencja już był plac zabaw i do tej pory nic.Pan teraz jak miał zostać burmistrzem też obiecywał i znów nic.Dzieci tego osiedla znów w wakacje będą chodziły i się nudziły.Miejsce które podobno przeznaczone jest na plac zabaw zarosło chwastami.

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)