„Sytuacja nie miała charakteru formalnego tj. „sporu zbiorowego ani strajku”- Oświadczenie Zarządu PGK „Saniko” sp. z o.o.

Autor: Kinga Maślanka / 14 stycznia 2020 / Wiadomości

„Sytuacja nie miała charakteru formalnego tj. „sporu zbiorowego ani strajku”- Oświadczenie Zarządu PGK „Saniko” sp. z o.o.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią , zarząd spółki Saniko wydał oświadczenie informujące opinię publiczną o zaistniałej sytuacji w dniu 14 stycznia 2020 roku. Pełna treść oświadczenia poniżej.

                                                                                                                                              Włocławek, 14 stycznia 2020 r.

Oświadczenie Zarządu PGK „Saniko” sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. we Włocławku niniejszym informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. pracownicy Działu Transportu, tj. kierowcy i ładowacze oraz pracownicy RZUOK Machnacz zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nie podjęli pracy. Sytuacja ta nie miała charakteru formalnego tj. „sporu zbiorowego ani strajku” i związana była z decyzją Zarządu o niewypłaceniu pracownikom Spółki premii za IV kwartał 2019 r. z uwagi na brak przesłanek do jej wypłaty.

Zarząd niezwłocznie podjął działania przystępując do rozmów i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W toku tych rozmów ustalono, że z uwagi na brak w „Zakładowym Układzie Zbiorowym dla pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.” podstaw do wypłaty premii za IV kwartał 2019 r. Zarząd Spółki przeanalizuje inne możliwości, które pozwolą zrekompensować pracownikom brak niewypłaconej premii.

W wyniku tych ustaleń pracownicy przystąpili do pracy.

PREZES ZARZĄDU

  Sylwia Wojciechowska

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)