Śródmieście i Zawiśle-zbiórka wielkogabarytów już w najbliższą sobotę.

Autor: Kinga Maślanka / 25 lutego 2020 / Wiadomości

Śródmieście i Zawiśle-zbiórka wielkogabarytów już w najbliższą sobotę.

29 lutego, a także 7 i 14 marca 2020 roku na włocławskich osiedlach zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecne zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe zostaną zabrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką. Pracownicy spółki PGK „Saniko” nie zbierają odpadów z posesji ani z pergol śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji- informuje PGK Saniko

Harmonogram jest następujący:

29 lutego 2020r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE, ZAWIŚLE

7 marca 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle POŁUDNIE, MICHELIN

14 marca 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 9:00 do 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

Szczegółowe informacje na ten temat: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

 

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)