Solidarność 80 popiera kandydata na senatora Łukasza Zbonikowskiego.

Autor: Kinga Maślanka / 2 października 2019 / Wiadomości

Solidarność 80 popiera kandydata na senatora Łukasza Zbonikowskiego.

Solidarność 80, to kolejna po Solidarności Rolników Indywidualnych i Wspólnocie Samorządowej Powiatu Włocławskiego organizacja, która udzieliła popiera kandydatowi na senatora z ramienia komitetu Patrioci i Samorządowcy, Łukaszowi Zbonikowskiemu.

2 października podczas konferencji prasowej padła oficjalna deklaracja ze strony „Osiemdziesiątki”

Ireneusz Wieczorkiewicz wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność 80” w regionie: Na zarządzie regionu podjęliśmy uchwałą decyzję, że poprzemy w tych wyborach przyszłego senatora, Pana Łukasza Zbonikowskiego. Stała dotychczasowa współpraca pomiędzy związkowcami a obecnym posłem trwa już kilkanaście lat. Staramy się wystrzegać poparcia dla partii politycznych, koncentrując je na osobach startujących w ramach niezależnych komitetów i tak jest w przypadku kandydata z komitetu Patrioci i Samorządowcy.

Sam kandydat podczas spotkania z mediami mówił tak:

Łukasz Zbonikowski: W październiku, kiedy rozstrzygnie się los Polski na kolejne cztery lata, kształt parlamentu i kto będzie nas reprezentował w Sejmie i Senacie, ważne jest dla mnie, że poparcie otrzymuję od swoich kolegów i koleżanek związkowców z „Solidarności 80” Jeżeli uda się zdobyć ten jeden mandat senatorski na pewno będzie to służyć sprawom pracowniczym, sprawom związkowym. Najważniejsze dla mnie jest to o czym rozmawialiśmy na zarządzie regionu solidarności, czyli ochrona prawna.

Poseł Zbonikowski podkreślił, iż strukturalnie można się zwracać do rządu ,który ustawami i rozporządzeniami próbuje poprawiać sytuację, natomiast chodzi przede wszystkim o jednostkowe sprawy.

Zbonikowski: Ktoś był niesłusznie zwolniony, komuś nie wypłacono należnego ekwiwalentu, takie osoby naturalnie zwracają się do Związku, ale ten też ma ograniczone możliwości i środki. Stworzenie dobrej pomocy prawnej dla związkowców, dla ludzi pracy, myślę, że będzie największym wyzwaniem  naszej współpracy senatorsko-związkowej, oczywiście przy jednoczesnym wspieraniu wszystkich ustawowych postulatów rządowych w kierunku zagwarantowania takich praw.

Kinga Maślanka

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)