Serwis miejski – 29 listopada 2017r.

Autor: Kinga Sroczyńska / 29 listopada 2017 / Wiadomości

Serwis miejski – 29 listopada 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim – 29 listopada 2017r.

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Dziś o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza 6 nastąpi wręczenie  dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z rejonu włocławskiego.

Szczegółowy harmonogram jest opublikowany: TUTAJ 

Dziś porady prawne dla pozarządówek

Do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu powracają porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Najbliższe spotkanie z doradcą odbędzie się 29 listopada w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie WCOPiW przy ul. Żabiej. Głównym tematem zaplanowanego dyżuru będzie: „Pomoc w dostosowaniu statutu do nowych przepisów”.

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać w tym dniu z doradztwa w innym niż powyżej zakresie powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie/problem drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com

Pierwsze spotkanie edukacyjne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zaprasza na spotkania edukacyjne poświęcone zagadnieniom wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś, kolejne 1, 4 i 6 grudnia w sali konferencyjnej Garage Hotel przy ul. Toruńskiej 113. Wszystkie spotkania odbędą się w godz. 8.00-14.00

Zaplanowano wykłady eksperckie oraz panel dyskusyjny.

Organizatorem cyklu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.

Szczegółową informację na ten temat OPUBLIKOWANO TUTAJ 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej, mieszkańcy Włocławka też mogą skorzystać

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja wystartowała 27.11 i potrwa do 15.12.2017r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup: – osoby powyżej 50 roku życia, – kobiety, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy mogą otrzymać: bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł, szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz., wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie, doradztwo biznesowe i opiekę mentora.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą kontaktować się pod numerem tel. 883 135 297. Informacje na ten temat znajdują się również W TYM MIEJSCU 

Trwa kolejny etap przebudowy alejek w parku im. Władysława Łokietka

Zadanie realizuje wykonawca wyłoniony przez miasto w trybie przetargu: DAR-POL Dariusz Rapciewicz z Wielgiego, za cenę brutto wynoszącą 96 391,29 zł, z 24-miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.

W obecnym, siódmym etapie, zostaną przebudowane alejki parkowe o powierzchni 627,5 m².

W zakres prac wchodzi m.in.: rozbiórka istniejących utwardzonych ciągów pieszych na pow. 627,5 m² i obrzeży trawnikowych, a także demontaż istniejących ławek i zakup nowych.

Nowe alejki mają być gotowe w połowie grudnia br.

Jak wpływać na ład w przestrzeni – jest wojewódzki raport

28 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się konferencja na temat tego, jak tworzone lokalnie prawo może wpływać na ład w przestrzeni. Debata dotyczyła m. in.  społecznej partycypacji w kształtowaniu przestrzeni i planowaniu rozwoju.

Podczas spotkania zaprezentowany został raport „Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania”. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego stworzył go interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków pod kierunkiem doktora Leszka Kozłowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na trzystu stronach dokument prezentuje stan przestrzeni w naszym województwie i istniejące problemy ładu przestrzennego. Pozycja ta rozpoczyna cykl działań marszałkowskiej administracji na rzecz poprawy sytuacji w tej dziedzinie, istotnie wpływającej na jakość życia mieszkańców.

Szczegółowy artykuł na ten temat oraz przekierowanie do raportu ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ 

Zespół Opieki Zdrowotnej zaprasza swoich pacjentów na kolejną „białą sobotę”

2 grudnia w godzinach od 09:00 do 14:00 w Poradni Ogólnej przy ulicy Kilińskiego 16 odbędą się darmowe konsultacje lekarskie w zakresie oceny neurorozwojowej dziecka do lat dwóch.  Konsultacji udzielać będzie lekarz Anna Maciś- Jonczyk – specjalista neurochirurgii dziecięcej.

,,Biała sobota” adresowana jest do pacjentów wszystkich poradni MZOZ we Włocławku.

Zainteresowani mogą zapisywać się pod numerem telefonu 501 332 604 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja jest opublikowana TUTAJ 

W grudniu, dla pań – akcja bezpłatnych badań mammograficznych

 12 grudnia we Włocławku, przy ul. Kilińskiego (nieopodal marketu Kaufland), zagości mammobus.

Bezpłatne badanie mammograficzne będzie adresowane do kobiet w wieku 50 – 69 lat. Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Organizatorzy badania we Włocławku proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 (Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty).

Strażnicy miejscy pomogą przy uruchamianiu pojazdów

Strażnicy miejscy zapowiadają, że od 1 grudnia będą prowadzić akcję udzielania pomocy mieszkańcom, polegającą na uruchamianiu pojazdów w okresie jesiennych przymrozków i zimowych mrozów.

Na przełomie 2016 i 2017 roku strażnicy udzielili pomocy około 410 kierowcom, którzy z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie byli w stanie uruchomić swoich samochodów.

Pełna informacja na ten temat ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławka

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)