Serwis miejski – 28 listopada 2017r.

Autor: Kinga Sroczyńska / 28 listopada 2017 / Wiadomości

Serwis miejski – 28 listopada 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim – 28 listopada 2017r.

Termomodernizacja budynków oświaty – etap czwarty

Urząd Miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest czwarty etap termomodernizacji budynków oświaty na terenie miasta Włocławek. Chodzi o termomodernizację budynków Zespołu Szkół Budowlanych.

Budynek nr 1 to warsztaty szkolne i Centrum Kształcenia Praktycznego, budynek nr 2 – administracyjno-dydaktyczny, budynek nr 3 to budynek główny dydaktyczny z salą gimnastyczną.

Zakres prac jest szeroki. W ramach zadania nastąpi m.in. wymiana stolarki, termoizolacja dachu, termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także: wymiana instalacji odgromowej, montaż budek lęgowych dla ptaków, roboty blacharskie.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 30.11.2017.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 miesięcy i nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 Włocławek w plebiscycie Miasto Roku 2017 – głosujemy!

„Kocham To Miasto – Miasto Roku 2017” to druga edycja plebiscytu, dzięki któremu mieszkańcy i turyści mogą docenić wybrane miasto i pomóc mu zdobyć wyjątkowy tytuł.

Każdy, kto chce zagłosować na ukochane miasto, może to zrobić codziennie TUTAJ  Najatrakcyjniejsze uzasadnienie dokonanego wyboru zostanie nagrodzone. W konkursie do wygrania są: aparat fotograficzny FUJIFILM Instax, 2 karty prezentowe do sieci Empik, 7 podwójnych biletów na dowolny seans 2D w kinach Cinema City.

Miasta można wybierać do 9 grudnia 2017 roku, zaś 11 grudnia zostaną ogłoszone wyniki. Głosujemy na Włocławek!

Ruszył Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W 2018 roku będą realizowane następujące obszary programu:

B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,

E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach,

F – tworzenie warsztatów zajęciowej,

G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej.

Szczegółowe informacje na ten temat DOSTĘPNE SĄ TUTAJ 

Wypłata stypendium szkolnego – informacje

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2017r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:

– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 01.12.2017r.

– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 4.12.2017r. do 6.12.2017r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

4 GRUDNIA 2017r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A, B, C, D, F, G, H, J.

5 GRUDNIA 2017r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery K, L, Ł, M, N, O.

7 GRUDNIA 2017r. (środa) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery P, R, S, Ś, T, W, Z, Ż.

Włocławianie w gronie stypendystów marszałka

W ramach dorocznej marszałkowskiej pomocy stypendialnej dla uczniów dziennych liceów i techników zarząd województwa przyznał 73 stypendia na rok szkolny 2017/2018.

Wsparcie z budżetu województwa trafi do uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce. Wysokość pomocy to 300 złotych miesięcznie na okres 10 miesięcy (od września 2017 roku do czerwca 2018 roku).

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 29 listopada w toruńskim Planetarium. Na liście stypendystów są obecni włocławianie. Przeczytacie o tym TUTAJ 

Małżeńskie jubileusze

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że dziś o godz. 15.00 w sali nr 4 ratusza przy Zielonym Rynku odbędą się jubileusze 50, 51 i 55-lecia zawarcia małżeństwa.

Gratulacje z okazji półwiecza małżeństwa odbiorą Państwo: Maria i Józef Kędzierscy, Elżbieta i Jan Kokocińscy, Stanisława i Jerzy Niemczyk, Teresa i Jan Aftańscy, Marianna i Karol Nowakowscy, Ewa i Zbigniew Żmudzińscy, Władysława i Wojciech Brylscy.

Jubileusz 51-lecia zawarcia małżeństwa świętują Państwo Jadwiga i Mirosław Węgrzynowscy.

Gratulacje z okazji 55-lecia zawarcia małżeństwa odbiorą Państwo Krystyna i Mieczysław Łabędzcy.

W uroczystości udział weźmie Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

Włocławski sztab WOŚP przyjmuje kandydatów na wolontariuszy

Trwa rejestracja wolontariuszy na 26 Finał WOŚP, prawie połowa miejsc jest już zajęta!

W jaki sposób należy się rejestrować? TUTAJ znajdują się dwie opcje rejestracji – jako pełnoletni wolontariusz oraz opiekun niepełnoletniego wolontariusza.

Aby się zarejestrować, należy utworzyć konto w panelu wolontariusza, kliknąć na e-mail zwrotny i zarejestrujecie się przy sztabie 395 Włocławek przy Centrum Kultury Browar B. W wypadku osób niepełnoletnich to opiekun musi założyć konto na profilu wolontariusza. Jeżeli rodzic z dzieckiem chce zostać wolontariuszem najpierw należy założyć konto jako opiekun, po rejestracji niepełnoletniego wolontariusza pojawi się opcja rejestracji opiekuna jako wolontariusza.

Po wysyłce danych oraz zdjęcia, kandydaci przejdą przez dwuetapową weryfikację.

Miejsc dla wolontariuszy jest 550.

Porady prawne dla ngo-sów

Do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu powracają porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Najbliższe spotkanie z doradcą odbędzie się 29 listopada w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie WCOPiW przy ul. Żabiej. Głównym tematem zaplanowanego dyżuru będzie: „Pomoc w dostosowaniu statutu do nowych przepisów”.

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać w tym dniu z doradztwa w innym niż powyżej zakresie powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie/problem drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com

Dyżur radnych

Dziś dyżur będą pełnić radni z okręgu wyborczego Nr 2 (osiedle „Kazimierza Wielkiego i Zawiśle”).

Radni pełnią dyżury zgodnie ze swoimi okręgami wyborczymi w każdy wtorek tygodnia, w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju nr 20 (na II piętrze) w budynku „B” Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Tel. kontaktowy 54 414-44-95 lub 414 42 37.

Bieżące informacje o dyżurach radnych są publikowane W TYM MIEJSCU 

 

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławka

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)