Serwis miejski- 19 października 2017r.

Autor: Kinga Sroczyńska / 19 października 2017 / Wiadomości

Serwis miejski- 19 października 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim- 19 października 2017r.

Dziś nie będzie wstrzymania przepływu przez Stopień Wodny.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że została odwołana, planowana na dziś, procedura wstrzymania przepływu wody przez Stopień we Włocławku.

Dokonanie wstrzymania przepływu uniemożliwiają prognozy hydrologiczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku, tel. 54 233 93 95 wew. 26 lub 607 299 688.

Naukowe seminarium w KSW.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają na seminarium “Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej”, które odbędzie się dziś o godz. 10.00 w Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A.

Celem spotkania będzie refleksja nad współczesnymi problemami rodziny w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, medialnym i zdrowotnym, a także nad  modelem wychowania w rodzinie w ponowoczesnym świecie. Część pierwsza poświęcona będzie referatom nauczycieli akademickich i praktyków. W części drugiej odbędzie się debata z udziałem młodzieży z włocławskich szkół średnich, rodziców i zaproszonych gości.

Inteligentne specjalizacje województwa. Spotkanie w Inkubatorze.

23 października w godzinach 9:00 – 14:00 we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148 odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach cyklu: „INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”.

Celem spotkań jest rozpowszechnianie i propagowanie wśród przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych wiedzy o inteligentnych specjalizacjach regionu.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości finansowania projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje, w tym w zakresie Funduszu Badań i Wdrożeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem email: empinno@kpai.pl

Szczegółowy program wydarzenia: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Pod patronatem Prezydenta Włocławka. Rajd Salamander.

W niedzielę Włocławek stanie się rajdową stolicą regionu. Wszystko to za sprawą 14 Rajdu Salamander, zaliczanego do Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w Konkursowej Jeździe Samochodem, organizowanego przez Automobilklub Włocławski.

Każdego roku, na Rajd Salamander do Włocławka przyjeżdżają kierowcy nie tylko z regionu kujawsko-pomorskiego, ale również z innych, polskich miast (m.in. z Olsztyna, Gdańska, Wyszkowa). Podczas tegorocznej edycji rozegrane zostaną cztery próby sportowe, rozlokowane na terenie całego miasta.

Start – tradycyjnie odbędzie się pod Halą Mistrzów, o godz. 10.00. Tam też będzie miał miejsce pierwszy odcinek zawodów. Następnie, zawodnicy przemieszczą się na teren Pałacu Bursztynowego. Kolejnym etapem będą drogi publiczne Włocławskiej Strefy Ekonomicznej obok zakładu WIKA SGF. Rywalizacja zakończy się przy ul. Inowrocławskiej, na drodze prowadzącej do przedsiębiorstwa Euro Transchem. Zawodnicy będą mieli do pokonania 3 takie pętle. Przekroczenie mety przez pierwszego zawodnika przewidziane jest na godzinę 15.00.

Wręczenie pucharów i rozdanie nagród ok. godz. 17.30 w holu Hali Mistrzów.

Nagrodą główną, dla zwycięzcy tegorocznego rajdu jest ufundowany przez sponsora tytularnego – firmę SALAMANDER Window & Door Systems SA z Włocławka – voucher zakupowy o wartości 3500 zł – do zrealizowania w jednym z markowych sklepów motoryzacyjnych w Polsce.

Podczas Rajdu nie zabraknie atrakcji dla kibiców. Na parkingu pod Halą Mistrzów zostanie rozmieszczona Szkoła Jazdy AUTOM. Będą: symulator dachowania oraz symulator pasów bezpieczeństwa. Dla bardziej odważnych – jazda „Crazy Passatem” (z dwiema kierownicami). Dla najlepszych: nagrody.

Kolejny budynek AZK został wyremontowany.

 Administracja Zasobów Komunalnych poinformowała, że zakończono remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Łęgskiej 22B. Elewacja została naprawiona, docieplona, a na ścianach położono tynk strukturalny.

 

Fotografie ogrodów zagoszczą w bibliotece.

 Dziś o godz. 17.00 w bibliotece przy ul. Warszawskiej Zapraszamy nastąpi otwarcie wystawy fotografii Jana Kokocińskiego, zatytułowanej: „Foto Hortulus”.

Na wystawie prezentowane będą zdjęcia z Ogrodów Hortulus w Dobrzycy (Hortulus – Ogrody Przydomowe). Istnieją one od 25 lat i zawierają ok. 30 różnych oddzielonych ogrodów tematycznych.

Jan Kokociński jest doktorem nauk chemicznych, autorem patentów i prac naukowo-badawczych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w sobotę – Śródmieście.

Jesienna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym elektrośmieci, rozpocznie się w najbliższą sobotę w Śródmieściu. Mieszkańcy kolejnych osiedli pozbędą się niepotrzebnych rzeczy w terminach: 28 października oraz 4 i 18 listopada.

Zbiórki będą prowadzone w godz. od 6.00 do 15.00.

Harmonogram akcji przedstawia się następująco:

  • 21 października – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE
  • 28 października – osiedle POŁUDNIE
  • 4 listopada – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO,    osiedle WSCHÓD I RYBNICA;
  • 18 listopada – osiedla: MICHELIN i ZAWIŚL

Pełna informacja na temat jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: http://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

Posiedzenia Komisji Rady Miasta.

 Dziś w ratuszu obradować będą komisje Rady Miasta Włocławek:

  • 9.00 w sali 302 odbędzie się posiedzenie komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Radni wydadzą m.in. opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej; opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek”.
  • 11.00 w sali nr 20 rozpocznie się posiedzenie komisji Rewizyjnej. Radni zapoznają się m.in. z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.
  • 12.00 w sali nr 5 zbiorą się członkowie komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Przedmiotem obrad komisji będzie m.in.: opinia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych; opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Województwem Kujawsko – Pomorskim zadania publicznego dotyczącego projektu, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Szczegółowe porządki obrad komisji dostępne są pod adresem: POD ADRESEM

Działalność dydaktyczna Straży Miejskiej.

Rozpoczęcie bieżącego roku akademickiego wiąże się także dla pracowników Straży Miejskiej we Włocławku ze wzmożoną działalnością edukacyjną i dydaktyczną na miejscowych uczelniach.

Pierwsze spotkanie, w ramach współpracy z PWSZ we Włocławku, poprowadzi 19.10.2017 Dariusz Rębiałkowski. Będzie on prezentował temat obejmujący czynności formalno-prawne w pracy strażnika i oskarżyciela publicznego. Kolejno, pracownicy Straży Miejskiej wezmą udział w konferencji poświęconej zagadnieniom funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego. W ramach tego wydarzenia, w dniu 26.10.2017 roku są przewidziane dwa wystąpienia. Pierwszą prelekcję wygłosi Jarosław Afeltowicz, a jej tematyka będzie dotyczyła strategii obserwacji monitoringu jako niezbędnego elementu efektywnego wykorzystania systemu. W drugim wystąpieniu Piotr Siębida zaprezentuje analizę struktury zgłoszeń z monitoringu jako istotnego elementu diagnozy wiodących naruszeń prawa w społeczności lokalnej.

W następnym miesiącu, czyli 24.11.2017 roku Piotr Siębida wygłosi wykład na PWSZ we Włocławku, którego tematem będą naruszenia prawa związane ze spożywaniem alkoholu w świetle funkcji analityczno-monitorującej. Przekrojowo zostaną omówione lata 2008, 2012 oraz 2016 przez pryzmat struktury wiekowej osób konwojowanych do wytrzeźwienia, a także przewidziane jest zaprezentowanie wyników innych analiz związanych z patologią alkoholową.

Oprócz wymienionych powyżej zamierzeń na bieżąco prowadzona jest praca edukacyjno-wychowawcza skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej przez wydzielony zadaniowo Patrol Szkolny Straży Miejskiej we Włocławku.

Informacja jest opublikowana: TUTAJ

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławek

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)