Serwis Miejski- 18 października 2017r.

Autor: Kinga Sroczyńska / 18 października 2017 / Wiadomości

Serwis Miejski- 18 października 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim- 18 października 2017 r.

„Zaplanuj swoje miasto”. Warsztaty z mieszkańcami osiedla Południe.


Dziś o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej rozpoczną się kolejne warsztaty z cyklu: „Zaplanuj swoje miasto”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Południa do udziału, gdyż warto wspólnie zastanowić się nad opcjami kreowania przestrzeni własnego miasta. Zachęcamy do twórczej prezentacji swoich pomysłów i oczekiwań.

Celem zajęć jest wypracowanie rozwiązań przestrzennych oraz wskazanie kierunków rozwoju Włocławka w ramach procedury zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek”.

Ostatnie spotkanie warsztatowe odbędzie się 25 października w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przy ul. Uroczej.

Ruszyły zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej.

W Święto Niepodległości, po raz siódmy we Włocławku, zagoszczą uczestnicy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej. Przesłuchania i koncert galowy odbędą się w Centrum Kultury „Browar B.”.

Wokaliści z całej Polski zmierzą się z tematyką patriotyczną i walczyć będą o główną nagrodę: 2000 zł.

W konkursie mogą wziąć udział soliści, którzy ukończyli 15 lat, a także zespoły (2-8 osób). Celem Festiwalu jest upowszechnianie treści patriotycznych oraz wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, technikę wokalną, dykcję, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w terminie do 6 listopada na adres: konkurs@ckbb.pl.

Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miasta Włocławek.

Szczegóły, w tym karta zgłoszenia oraz regulamin, są do pobrania ze strony: ZE STRONY

Otwarte spotkanie dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Prezydentem Miasta Torunia zaprasza na otwarte spotkanie dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP.

W spotkaniu weźmie udział Paweł Mucha – Pełnomocnik Prezydenta RP do spraw referendum.

Spotkanie odbędzie się 18.10.2017 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Początek o godz. 17:00.

Dodatkowym tematem spotkania będzie ,,Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych”. Spotkanie będzie się składać z dwóch części – panelu eksperckiego oraz debaty publicznej, podczas której każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos oraz złożyć swoje propozycje i uwagi.

Dotychczasowe spotkania regionalne odbyły się w Rzeszowie, Szczecinie i Kielcach. Kolejne, oprócz Torunia, zaplanowano w Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.

Dziś porady prawne dla grup i organizacji.

Do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu po przerwie powracają porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej.

Najbliższe spotkanie z doradcą odbędzie się w dziś w godzinach od 16:00 do 18:00.

Centrum zaprasza przede wszystkim grupy nieformalne, gdyż tematem zaplanowanego dyżuru będzie: „Wsparcie na starcie-zakładanie organizacji pozarządowej”, a więc zakres doradztwa będzie obejmował m.in: pomoc w wyborze formy prawnej organizacji, wyjaśnienie zasad rejestracji, a także analizę statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji.

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać w tym dniu z doradztwa w innym niż powyżej zakresie   powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com.

Informacja jest opublikowana: TUTAJ

Zbieramy wielkogabaryty i elektrośmieci.

W październiku i listopadzie odbędzie się kolejna edycja zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zbiórki na poszczególnych osiedlach zaplanowano w soboty: 21 i 28 października oraz 4 i 18 listopada.

W godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Harmonogram akcji przedstawia się następująco:

  • 21 października – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE
  • 28 października – osiedle POŁUDNIE
  • 4 listopada – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO,    osiedle WSCHÓD I   RYBNICA;
  • 18 listopada – osiedla: MICHELIN i ZAWIŚLE

Pełna informacja na temat jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

OSiR sprzedaje miejsca na stoiska.

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że do 25 października br. trwają zapisy na sprzedaż miejsc na stoiska do prowadzenia handlu na terenie parkingu przy Hali Mistrzów w dniach od 31 października 2017 do 2 listopada 2017 roku.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące udostępniania miejsc do prowadzenia handlu w tych dniach znajdują się na stronie .

Darmowe zajęcia dla pacjentów MZOZ.

W październiku odbywają się darmowe zajęcia dla pacjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pierwsze spotkania już się odbyły, kolejne zaplanowano na 20, 23, 27 i 30 października.

Zajęcia są prowadzone w Centrum Kultury Browar B. oraz Szkole Podstawowej nr 20. To m.in. ćwiczenia dla dzieci (m.in. lopgorytmika i sensoryka) oraz seniorów.

Zapisy w sekretariacie MZOZ przy ul. Kilińskiego 16, tel. 54 231 10 33.

Szczegóły są opublikowane: TUTAJ

Piłka nożna. Mecz Pucharu Polski Kobiet

Dziś o godz. 17.00 na stadionie OSiR zostanie rozegrany mecz 1/16 Pucharu Polski Kobiet na szczeblu centralnym.

W sportowym pojedynku zmierzą się: drużyna „Wilczyc” Włocławskiej Akademii Piłkarskiej z I Ligową KKP Stomilanką Olsztyn.

Wstęp wolny.

Posiedzenie Komisji Rady Miasta.

Dziś o godz. 8.30 w sali nr 20 ratusza odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

Radni zapoznają się m.in. z informacją dotyczącą przygotowania służb, straży i inspekcji oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w funkcjonowaniu miasta w okresie zimowym oraz informacją na temat problemu bezdomności w naszym mieście oraz sposobu jej zapobiegania.

Szczegółowy porządek obrad komisji dostępny jest POD ADRESEM .

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławek

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)