Radni przyjęli budżet i… podnieśli opłaty za odbiór śmieci.

Autor: Kinga Maślanka / 20 grudnia 2018 / Tylko TU

Radni przyjęli budżet i… podnieśli opłaty za odbiór śmieci.

Podczas IV sesji Rady Miasta Włocławek przyjęto budżet na rok 2019, a także podniesiono opłaty za odbiór śmieci. 

665.511,266 zł to kwota dochodów budżetowych na rok 2019, wydatki to 670.924.145 zł, a  deficyt budżetowy to blisko 5,5 mln zł.

Budżet jest jeden ,ale zdań kilka – co do tak ważnego dla miasta dokumentu.Prezydent  Marek Wojtkowski uważa, że jest to „budżet realnych możliwości „, Janusz Dębczyński Przewodniczący Klubu Radnych PiS ma odmienne zdanie , a budżet na rok 2019 określa „budżet przetrwania, marazmu i stagnacji”.

Marek Wojtkowski : Budżet realnych możliwości .Możliwości miasta mamy jakie mamy, dlatego na poziomie wydatkówmajątkowych, czyli  inwestycyjnych przygotowaliśmy 80 mln zł -co nie oznacza, że nie dokonany korekt .2018 rok był szczególnym ,był rokiem wyborczym.W związku z tym przygotowaliśmy propozycje budżetu w oparciu o realne możliwości finansowe miasta i przede wszystkim też wskaźniki, do których przestrzegania obligują nas ustawy. Zakładam, że jeszcze w styczniu będziemy dokonywać korekt ,będziemy chcieli  uwzgędnić też postulaty radnych wszystkich klubów, żeby były one akceptowalne. Postaramy się jeszcze w dużej mierze ten budżet modyfikować ,ale zależało mi, aby w 2018  jak najszybciej budżet przyjąć ,żeby nie skracać czasu przede wszystkim tych inwestycji, które zaplanowaliśmy ,a które na pewno będziemy realizować. Również trzeba rozpocząć proces dotacyjny ,bo na środki czekają przede wszystkim stowarzyszenia i kluby, które realizują w imieniu  miasta swoje zadania.

O tym, iż zmiany w budżecie miasta zapewne sie pojawią mówi Piotr Kowal Przewodniczący Klubu Radnych SLD.

Piotr Kowal: Zagłosowaliśmy za przyjęciem budżetu , jednakże z zastrzeżeniem,  iż w pierwszym kwartale, a także i w kolejnych miesiącach 2019 roku, będziemy wprowadzać kolejne zmiany do budżetu. Po to, aby ten budżet był jak najbardziej odpowiedzialny społecznie, prorozwojowy, z dobrym skutkiem dla mieszkańców Włocławka .Musimy również  wziąć pod uwagę te postulaty płacowe, które pojawiły się w ostatnich tygodniach, a które nie były przewidziane w momencie konstruowania budżetu. Postulaty protestujących są jak najbardziej uzasadnione i  samorząd musi znaleźć na ich zrealizowanie środki.

Janusz Dębczyński :W przekonaniu naszego klubu jest to budżet przetrwania, marazmu i stagnacji. Uważam, że prezydent Marek Wojtkowski  zbytnio się nie wysila ,aby pozyskiwać środki zewnętrzne dla Włocławka.Oczywiście nasz klub będzie wspierał prezydenta w działaniach zmierzających do pozyskania środków np. z funduszy rządowych- po to-aby kondycję miasta i naszych mieszkańców poprawić.

Za przyjęciem budżetu  głosowało 15 radnych , 7 było przeciw.

Podczas dzisiejszych obrad radni w głosowaniu podnieśli opłaty za odbiór śmieci. Nowe stawki wejdą w życie od dnia 1 lutego 2019, ich wzrost to około 20%.

Jak mówi Sylwia Wojciechowska dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej,obecnie kwota jaka jest uzyskiwana z miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich zobowiązań.

Krzysztof Kukucki Przewodniczący Rady Miasta Włocławek podkreślił, że opłaty za śmieci nie wzrosły w poprzedniej kadencji- mimo sytuacji, iż ich segregacja zwiększyła się z dwóch frakcji do pięciu.

Krzystof Kukucki: Samorządy w zakresie gospodarki odpadami mają ustawą narzucony obowiązek równoważenia wydatków z dochodami. Każde odstępstwo jest łamaniem tej ustawy i naraża nas na konsekwencje. Naszym obowiązkiem jest bilansowania systemu, rozbieżność pomiędzy wpływami a wydatkami w naszym mieście wynosi blisko 3 mln zł. 

Za podwyżką było 14 radnych, 7  radnych było przeciw.

Kinga Maślanka

 

 

 

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)