Projektowana zmiana granic Włocławka.Ratusz zleci dokumentację.

Autor: Kinga Maślanka / 26 stycznia 2020 / Wiadomości

Projektowana zmiana granic Włocławka.Ratusz zleci dokumentację.

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławek o teren części obrębu Potok gminy Włocławek.

Przedmiotowa dokumentacja powinna zawierać: opis przebiegu proponowanych granic Miasta Włocławek, obliczenie powierzchni działki wchodzącej częściowo w proponowane granice Miasta Włocławek, mapę do celów prawnych z proponowaną zmianą granic miasta Włocławek. Dokumentacja miałaby powstać do dnia 28 lutego 2020 roku.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)