Prezydent zaprasza :Konkurs „FajansoveLove. Włocławków historia miłością malowana”.

Autor: Kinga Maślanka / 14 lutego 2019 / Wiadomości

Prezydent zaprasza :Konkurs „FajansoveLove. Włocławków historia miłością malowana”.

Organizatorem Konkursu pn. „FajansoveLove. Włocławków historia miłością malowana” jest Prezydent Miasta Włocławek. Czas trwania konkursu: od 14 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku.Jeżeli wasze serca szybciej biją na myśl o włocławskim fajansie lub skrywacie niezwykłą historię z nim związaną – to jest konkurs dla Was!

ZASADY KONKURSU WALENTYNKOWEGO:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie „FajansoveLove. Włocławków historia miłością malowana” jest wykonanie zdjęcia dowolnego wyrobu z tradycyjnego fajansu włocławskiego „domowymi technikami” (cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem) wraz z krótkim opisem historii z nim związanej (max. 150 wyrazów) i przesłanie go w formie wiadomości na stronę Urzędu Miasta Włocławek na Facebook’u
 2. Do konkursu kwalifikują się zdjęcia dowolnego wyrobu z tradycyjnego fajansu włocławskiego wraz z opisami.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wraz z opisem.
 4. Zdjęcia wraz z opisami zakwalifikowane do konkursuzostaną umieszczone na stronie Urzędu Miasta Włocławek na Facebook’u
 5. Spośród wszystkich zdjęć i opisów konkursowych udostępnionych w galerii na wymienionej w pkt. 6 strony Urzędu Miasta Włocławek na Facebook’u, nagrodę główną otrzyma zdjęcie wraz z opisem, które zostanie wyłonione przez jury konkursu.
 6. W skład jury konkursu wchodzą następujące osoby:
  • Prezydent Miasta Włocławek – pan Marek Wojtkowski
  • Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek – pani Domicela Kopaczewska
  • Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – pani Angelika Żychlewicz
  • Prezes Fabryki Fajansu Włocławek – pani Ewa Szanowska
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.
 8. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodwołalną zgodę na opublikowanie udostępnionych przez nich zdjęć z opisami na stronie Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej www.wloclawek.pl oraz w informacjach prasowych dotyczących Konkursu. Nadesłanie zdjęć i opisów do Konkursu jest równoznaczne    z    cesją    praw    autorskich    na    Organizatora   Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niezamieszczania zdjęć i opisów, które zawierają kryptoreklamę, symbole i treści uznawane za powszechnie obraźliwe w Państwie Polskim.
 9. Wyniki konkursu wraz z listą osób nagrodzonych zostaną opublikowane na stronie internetowej wloclawek.pl w dniu 01 marca 2019 roku oraz na stronie Urzędu Miasta Włocławek na Facebook’u : www.facebook.com/UMWloclawek.

10.Zwycięzcy Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia,                       będą   mogli odebrać nagrody i wyróżnienia w Urzędzie Miasta Włocławek w                     Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji, ul. Zielony Rynek 11/13, 105 w dni            powszednie w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek.

11.Nagrody przekazane przez partnerów i organizatorów przedsięwzięcia:

a) Włocławki. Nowa odsłona – przybornik Róża z fajansu włocławskiego

b) Wizyta w Fabryce Fajansu Włocławek wraz z możliwością wykonania                                     indywidualnego wzoru na wybranym wyrobie fajansowym.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców.
 2. Wszelkie reklamacje   dotyczące   Konkursu   należy    zgłaszać    do  Organizatora na jego adres  w formie pisemnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty  zaistnienia  podstawy  reklamacji,  pod  rygorem  wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w związku z jego udziałem  w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
 6. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie oświadcza,  że zapoznał  się  z regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu związanego z rozstrzygnięciem Konkursu.
 8. Konkurs nie  jest   sponsorowany,   prowadzony,   administrowany   i   związany   z Facebookiem w żaden sposób. Uczestnicy dostarczają informacje Organizatorom Konkursu a nie Facebookowi. Informacje podane w Konkursie będą wykorzystane w celach rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z poźn. zm.).
 10. Informacje o Konkursie, w tym niniejsze Zasady, dostępne są przez cały okres trwania Konkursu na stronie Urzędu Miasta Włocławek : wloclawek.pl.
 11. Partnerem konkursu jest : Fabryka Fajansu Włocławek
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby partnerów po wyrażeniu przez nich chęci włączenia się do uczestnictwa w konkursie walentynkowym „FajnsoveLove. Włocławków historia miłością malowana”.

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)