Praktyka czyni mistrza! Skorzystaj z oferty PWSZ we Włocławku.

Autor: Kinga Maślanka / 19 kwietnia 2019 / Spon / Tylko TU

Praktyka czyni mistrza! Skorzystaj z oferty PWSZ we Włocławku.

Absolwent studiów wyższych, który poszukuje pracy jest wnikliwie oceniany przez przyszłego pracodawcę, jak się okazuje najważniejszym kryterium są kompetencje społeczne i praktyka. Dlatego w PWSZ we Włocławku student nie tylko zdobywa wiedzę teoretyczną, ale również doświadczenie praktyczne.

PWSZ we Włocławku to uczelnia, która wyróżnia się spośród innych uczelni praktycznym profilem studiów na wszystkich kierunkach. W programach studiów 80 proc. stanowią zajęcia praktyczne, które prowadzą doświadczeni praktycy, a studenci mają zapewnione trzymiesięczne praktyki zawodowe.

Wszystkie inicjatywy podejmowane w uczelni nie byłyby możliwe bez doskonałej kadry dydaktycznej. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów, którzy mają znaczne doświadczenie praktyczne. Aktualnie, ponad połowa nauczycieli akademickich to praktycy.

Maturzyści chętnie wybierają uczelnie, które dają konkretny zawód i pozwalają im odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wyrazem uznania dla praktycznego profilu kształcenia było wyróżnienie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za jeden z najlepszych w gronie wszystkich publicznych uczelni zawodowych wskaźników losów zawodowych jej absolwentów. Szczególnym ogniwem łączności nauki z biznesem są wyższe szkoły zawodowe. To one doskonale znają potrzeby lokalnych rynków, potrafią współpracować z przemysłem dla rozwoju innowacji.

Prowadzimy studia licencjackie i inżynierskie na dziesięciu kierunkach kształcenia: filologii angielskiej, pedagogice, nowych mediach i e-biznesie, administracji, zarządzaniu, inżynierii zarządzania, finansach i rachunkowości, informatyce, mechanice i budowie maszyn oraz pielęgniarstwie. Oferujemy również studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. Jesteśmy w trakcie przygotowań do uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz pedagogika.

PWSZ we Włocławku prowadzi studia w trybie tzw. popołudniowo-weekendowym. Tryb popołudniowo-weekendowy obejmuje wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem pielęgniarstwa (ze względu na obowiązujące standardy kształcenia). Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne.

Zanim wybierzesz studia zapoznaj się z kim współpracuje PWSZ we Włocławku i przekonaj się, że programy studiów przygotowane są w konsultacji ze specjalistami danej branży. Kończąc studia o profilu praktycznym z pewnością będziesz mógł zawalczyć o pracę marzeń. Podczas studiów możesz zdobyć dodatkowe kompetencje, dzięki szkoleniom organizowanym przez uczelnię. Kończąc studia dysponujesz dyplomem, certyfikatami szkoleń i szerokimi kompetencjami.

Studia na kierunku Prawo (w przygotowaniu) będą jedynymi bezpłatnymi studiami magisterskimi o profilu praktycznym w województwie kujawsko-pomorskim.

Czemu warto wybrać prawo? Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych gałęzi prawa: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego, wspólnotowego, handlowego, konstytucyjnego, pracy, gospodarczego. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności z zakresu tworzenia i opiniowania umów, negocjacji handlowych, argumentacji prawniczej, symulacji procesu sądowego, prawnej problematyki przedsiębiorstw, kryminalistyki i kryminologii. Uczelnia zapewni 6 miesięcy praktyk w kancelariach prawnych, sądach i prokuraturze, praktyczną naukę przygotowania pism procesowych, sporządzania i opiniowania umów, obsługi prawnej przedsiębiorstw i jednostek publicznych, 100 godzin zajęć wyłącznie poświęconych przygotowaniu do egzaminów na aplikacje prawnicze, zajęcia prowadzone przez doświadczonych radców prawnych, sędziów, adwokatów i wykładowców akademickich.

Co po studiach? Możesz podjąć pracę jako:

  • Adwokat
  • Notariusz
  • Radca Prawny
  • Sędzia
  • Prokurator
  • Referendarz Sądowy
  • Przedsiębiorstwa prywatne
  • Urzędy publiczne
  • Komornik Sądowy
  • Rzecznika Patentowy

Naszym celem jest, aby osoba, która ukończy Prawo posiadała nade wszystko umiejętności praktyczne. Ważne jest, aby nasz Absolwent sam decydował, czy będzie się dalej kształcić na aplikacjach prawniczych, czy też korzystając z umiejętności nabytych na studiach, podejmie pracę w biznesie, administracji publicznej czy w innym wybranym przez siebie sektorze.

Uczelnia współpracująca z praktykami ułatwi start na rynku pracy – prężnie działające Biuro Karier PWSZ we Włocławku jest informowane na bieżąco o ofertach pracy, oprócz tego czasami wystarczy porozmawiać z wykładowcą-praktykiem, aby ten zarekomendował studenta na staż, bądź pracę w swojej firmie. Zachęcamy do kontaktu z biurem rekrutacyjnym PWSZ i zapoznania się z naszą ofertą.

/artykuł sponsorowany/

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)