Pozytywna decyzja środowiskowa dla budowy stopnia wodnego w Siarzewie wydana!

Autor: Kinga Maślanka / 2 stycznia 2018 / Tylko TU

Pozytywna decyzja środowiskowa dla budowy stopnia wodnego w Siarzewie wydana!

2 stycznia br.  miała miejsce  konferencja prasowa z udziałem: poseł na Sejm RP Joanny Borowiak, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Marii Dombrowicz oraz radnego Rady Miasta Włocławek Jarosława Chmielewskiego. Temat – wydanie pozytywnej decyzji .

29 grudnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał pozytywną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia  „Budowa stopnia wodnego
na Wiśle poniżej Włocławka”. Wnioskodawcą był  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Warszawie.

Poseł Joanna Borowiak: „1 grudnia 2017 roku zostało podpisane porozumienie  w sprawie” Budowy stopnia wodnego w Siarzewie poniżej Włocławka”. Porozumienie  Resortu Środowiska, Resortu Energii oraz Resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

4 grudnia 2017 roku  oficjalnie tą ważną dla naszego miasta dla mieszkańców Włocławka i całego regionu informację ogłosił wiceminister Resortu Środowiska  Mariusz Gajda. Na tę decyzję  rządu Prawa i Sprawiedliwości czekaliśmy kilkadziesiąt lat „.

 

„Włocławska zapora była obliczona na  samodzielne funkcjonowanie  maksymalnie 10, 15 lat. Funkcjonuje blisko 50 lat , stąd porozumienie w sprawie Budowy stopnia wodnego w Siarzewie – jest sprawą kluczową. Zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe , zapewni również nawodnienie czyli będzie ochraniać nasz teren rolniczy przed suszami, które są ostatnio bardzo dotkliwe. Zapewni bezpieczeństwo energetyczne  nie tylko dla naszego regionu , ale również podniesie walory turystyczne  , przyczyni się do rozwoju naszego regionu  i co najistotniejsze  przy bardzo wysokim dwucyfrowym bezrobociu  stworzy nowe miejsca pracy .„- mówiła podczas konferencji Joanna Borowiak 

Wprowadzenie do środowiska tak dużej inwestycji hydrotechnicznej, jaką jest stopień wodny wymagało wielu uzgodnień w zakresie warunków korzystania ze środowiska, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w trakcie eksploatacji. Warunki te dotyczą przede wszystkim obowiązku zrealizowania kompensacji przyrodniczej, która pozwoli na odtworzenie utraconych siedlisk oraz miejsc bytowania gatunków zwierząt i roślin będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000: Włocławska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły. Odtworzone zostaną następujące siedliska: łęgi nadrzeczne na powierzchni ponad 500 ha, starorzecza na powierzchni ponad 40 ha oraz piaszczyste wyspy śródrzeczne na powierzchni ponad 70 ha.

Maria Dombrowicz:” Wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy stopnia w Siarzewie pozwoli na wprowadzenie tej inwestycji w środowisko przyrodnicze .W decyzji tej określono potrzeby kompensacji przyrodniczej , odtworzenia tych wszystkich walorów w utraconym miejscu inwestycji , które zapewnią miejsce bytowania wielu gatunków zwierząt , roślin, miejsc ochrony obszarów wspólnotowych Natura 2000″.

W decyzji określono również działania minimalizujące. Dotyczą one głównie wybudowania koryta obejścia stopnia wodnego o charakterze rzeki zbliżonym do naturalnej, zapewniając możliwość migracji ryb wędrownych, w tym łososia i węgorza. Inwestycja będzie realizowana pod stałym nadzorem przyrodniczym. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ inwestycję należy oceniać w kategorii działań na rzecz istotnego interesu społecznego i jednocześnie ważnego interesu strony, związanego z poprawą bezpieczeństwa powszechnego. Stopień wodny Siarzewo jest obok istniejącego stopnia we Włocławku  niezwykle istotnym elementem infrastruktury przeciwpowodziowej

Jarosław Chmielewski: „Jako przedstawiciel lokalnego samorządu  bardzo cieszę się, że ta decyzja środowiskowa została wydana . Można powiedzieć Włocławek może wypłynąć dosłownie i w przenośni na szerokie wody.  Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja dla mieszkańców Włocławka , byłego województwa włocławskiego. Dlaczego? Ponieważ możemy zacząć rozwijać się  turystycznie, możemy również zacząć rozwijać się gospodarczo poprzez ten impuls, który w tej chwili nastąpił.  Zgodnie z harmonogramem od 2020 roku  ten stopień wodny powinien być budowany, więc tak naprawdę jest to lada moment , chwila kiedy rozpoczniemy inwestycję  na tym terenie„.

Poseł Joanna Borowiak: Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem , zgodnie z planem – 2018 rok jest rokiem na uzyskanie wszelkich pozwoleń . Bardzo wiele osób włączało się  w działania zmierzające ku temu, aby taka decyzja wreszcie zapadła.

Ja sama współorganizowałam konferencję  dotyczącą konieczności budowy stopnia wodnego .Na moje zaproszenie przyjechał do Włocławka wiceminister  Jerzy Materna ,który zwizytował włocławską tamę,odbywały się liczne konferencje.

Obiecałam , że będę ambasadorem mojego regionu i rzeczywiście staram się  tego dopełnić. Lobbowałam pozytywnie oczywiście za tym, aby przekonać decydentów o tym, że  to bardzo ważna sprawa .Tak się składa, że ogromnym sprzymierzeńcem naszym był w tym zakresie wiceminister Mariusz Gajda , który doskonale wie , zdaje sobie sprawę jako osoba merytoryczna z wagi i potrzeby porozumienia, które zostało podpisane  1 grudnia 2017 roku przez 3 resorty„.

Redaktor naczelna- Kinga Maślanka

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)