Otwarta akcja poboru krwi.

Autor: Kinga Maślanka / 4 grudnia 2019 / Wiadomości

Otwarta akcja poboru krwi.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 5 grudnia 2019 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania. Krew jest potrzebna każdego dnia, każda grupa krwi jest jednakowo cenna.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)