Obradują Komisje Rady Miasta.

Autor: Kinga Maślanka / 29 maja 2018 / Wiadomości

Obradują Komisje Rady Miasta.

Dziś w sali nr 20 włocławskiego ratusza obradować będą Komisje Rady Miasta Włocławek.

Komisja Edukacji- radni wydadzą m.in.: opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu, zapoznają się z informacją na temat planowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,przedmiotem obrad będzie m.in: opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek”; opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

O godz. 13.00 zbiorą się członkowie Komisji Rewizyjnej,  radni zapoznają się m.in.: z informacją o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2017 rok, zaopiniują sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2017 rok.

Kinga Maślanka

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)