Nawet 15 tysięcy dotacji dla najmłodszych sportowców z Programu KLUB.

Autor: Kinga Maślanka / 26 listopada 2019 / Sport

Nawet 15 tysięcy dotacji dla najmłodszych sportowców z Programu KLUB.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „KLUB”.Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Łączna kwota do rozdysponowania wynosi 40 mln zł. Kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu „Klub” może wynieść 10 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji („klub jednosekcyjny”) oraz 15 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”).

Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT). Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie programu: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)