Na Południu będą przebudowane chodniki- ratusz ogłosił przetarg.

Autor: Kinga Maślanka / 19 października 2019 / Wiadomości

Na Południu będą przebudowane chodniki- ratusz ogłosił przetarg.

Urząd Miasta ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę chodników w ciągu ulic: Słonecznej, Zbiegniewskiej w ramach zadania pn. Przebudowa chodników, z możliwością składania ofert częściowych z podziałem na 2 zadania.

Zadanie nr 1 obejmuje przebudowę obustronnych chodników w ciągu ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Kapitulnej do ul. Wiejskiej oraz przebudowę istniejących zjazdów na posesje.

Zadanie nr 2 obejmuje przebudowę obustronnych chodników w ciągu ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Sucharskiego oraz przebudowę istniejących zjazdów na posesje.

Data otwarcia ofert w przetargu to 29 października 2019. Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 13 grudnia 2019 r.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)