Mieszkańcy zadecydują o lokalizacji kolejnych parkletów w obszarze rewitalizacji.

Autor: Kinga Maślanka / 12 listopada 2019 / Wiadomości

Mieszkańcy zadecydują o lokalizacji kolejnych parkletów w obszarze rewitalizacji.

W trybie zapytania ofertowego Urząd Miasta Włocławek wyłonił firmę, która zajmie się wykonaniem dwóch kolejnych parkletów. Wykonawcą zadania został Bartłomiej Czerny.

Budowa parkletów, czyli konstrukcji drewnianych wzbogaconych o zieleń i służących wypoczynkowi to jedno z przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Pierwszy parklet na terenie objętym rewitalizacją stanął w maju 2019 roku u zbiegu ul. Kościuszki i placu Wolności.Decyzja o lokalizacji, w której staną dwa nowe parklety, zostanie podjęta po konsultacjach z mieszkańcami.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)