Marzenia to sen, nie tylko młodych ludzi- ale także nas seniorów. 

Autor: Kinga Maślanka / 29 maja 2018 / Tylko TU

Marzenia to sen, nie tylko młodych ludzi- ale także nas seniorów. 

29 maja w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych miała miejsce debata, której organizatorem była Włocławska Rada Seniorów.Temat spotkania to”Problematyka senioralna we Włocławku”.

Henryk Lewandowski przewodniczący Włocławskiej Rady Seniorów: Wiadomo, że my seniorzy- mamy do czynienia z pewnymi potrzebami. Wydaję mi się, że jest korzystny klimat do tego,aby mówić o tym co zrobiliśmy albo co będziemy chcieli zrobić. Dzisiaj rozmawiamy o naszych oczekiwaniach, potrzebach, marzeniach. Marzenia to też sen, nie tylko młodych ludzi, ale także nas seniorów. 

Izabela Drozd wiceprzewodnicząca Kujawskiego Stowarzyszenia Senioralnego: Wydaję mi się, że jest coraz więcej stowarzyszeń, klubów, które starają się za wszelką cenę wyciągnąć, zintegrować środowisko senioralne. Przykładem takiej integracji jest „Stowarzyszenie Seniorzy Razem” . Warto żebyśmy się integrowali i coś z siebie dawali , a nie tylko trzymali  w ręku pilota od telewizora. Na pewno są duże braki dla nas seniorów , jednym z nich jest brak np. centrum kultury seniora , w którym  moglibyśmy się spotykać.

Dr Renata Brzezińska Dyrektor Instytutu Pedagogiki i  Logopedii  Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: Uważam, że robi się coraz więcej dla życia seniorów. Niestety jak wiadomo seniorzy są grupą mało aktywną- co wykazują badania. Przyjmują tak zwaną postawę ” fotela bujanego”. Myślę, że mają w sobie taki potencjał , aby być  bardzo aktywną grupą wiekową w naszym mieście .We Włocławku robi się w tej chwili bardzo dużo dla seniorów-są to liczne realizowane projekty,działające Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora. 

Krzysztof Kukucki SLD : Jest to bardzo ważne spotkanie- nie ukrywam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wspierał Radę Seniora w organizacji dzisiejszej debaty. Uważam, że takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie. Kwestie, które zostały podniesione przez seniorów również przez panią dr Renatę Brzezińską , która badała problemy seniorów w społeczeństwie są istotne, ważne i nad tymi problemami musimy jako samorząd się pochylić. Min. dlatego też SLD proponuje filar szczęśliwy senior, w którym  jest potrzeba, aby tworzyć instytucje, kluby senioralne, osiedla czy udostępniać infrastrukturę naszego miasta, a także angażować się finansowo w funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To jest potrzebne, ważne i to w nowej kadencji będziemy robić.

Tekst: Martyna Śmieszek

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)