Maciak: Radni z Małego Południa nie mogą jeszcze spać spokojnie. Werdykt sądu wydaje się być do podważenia.

Autor: Kinga Maślanka / 12 lutego 2019 / Tylko TU

Maciak: Radni z Małego Południa nie mogą jeszcze spać spokojnie. Werdykt sądu wydaje się być do podważenia.

11 lutego Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił w całości protest wyborczy , złożony przez KWW Macieja Maciaka. Wybory w okregu nr 3 – Małe Południe nie będą powtórzone. Maciak z decyzją sądu nie do końca się zgadza i jak mówi w ciągu 7 dni , zgodnie z przysługującym mu prawem -złoży zażalenie.

Przypomnijmy protest wyborczy został złożony,ponieważ Maciej Maciak uważał- o czym poinformował na konferencji prasowej 6 listopada 2018 roku że:

Wyniki wyborów w okręgu numer trzy mogły zostać sfałszowane.Analiza protokołów z ustalenia wyników głosowania w poszczególnych obwodach wykazała, że członkowie komisji wyborczych, w niektórych obwodach wydali nieprawidłową liczbę kart do głosowania…

Według KWW różnica pomiędzy drugim mandatem dla Koalicji Obywatelskiej, a ewentualnym pierwszym dla Komitetu Macieja Maciaka wynosiła dwa głosy (835 – 833).

Przewodnicząca składu sędziowskiego MariaWoźniak podczas pubikacji postanowienia miała inne zdanie…

Maria Woźniak: Nie każde naruszenie przepisów kodeksu wyborczego prowadzi do uznania wyborów za nieważne .Musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, między naruszeniem przepisów tego kodeksu , a wadliwością procesu głosowania i ustalenia wyników wyborów.Naruszenie kodeksu wyborczego tylko wtedy skutkować będzie nieważnością –gdy miało wpływ, nie – mogło mieć, ale miało wpływ na wyniki głosowania i trzeba to udowodnić.

Sąd w swoim uzasadnieniu powołał się min. na artykuł 82 & 1 Kodeksu Wyborczego, który mówi:

Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu: dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub  naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Sam fakt niezgodności w liczbie kart policzonych przez komisje obwodowe nie stanowi według orzeczenia dowodu, który mógł skutkować unieważnieniem wyborów. Trzeba jeszcze udowodnić, że rzeczywiście karty te w jakiś sposób zostały „nielegalnie wykorzystane”- mówiła w swoim uzasadnieniu przewodnicząca składu sędziowskeigo

Kinga Maślanka: Protest oddalony, ale z Pana strony to raczej nie koniec tej sprawy- będzie składane zażalenie.

Maciej Maciak: Sam fakt, iż istnieje procedura składania zażalenia świadczy o tym, iż mogą nastąpić pomyłki w tej pierwszej rozprawie. My takie zażalenie oczywiście złożymy. Teraz na gorąco trudno jest przeanalizować zgodnie z przepisami prawa to- co sąd w uzasadnieniu nam przedstawił.W naszej ocenie istnieją powody do złożenia zażalenia i trzeba będzie trochę nad tym popracować, ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych informacji, z których płynie prosty wniosek.

Kinga Maślanka: Jakie to informacje pozyskał  Pan dziś podczas publikacji  postanowienia sądu?

Maciej Maciak: Mianowicie, iż  politycy wielkich partii skonstruowali przepisy na podstawie, których praktycznie niemożliwe jest udowodnienie, że protest, który jest składany jest sensowny. Nikt nikogo w takich sytuacjach nie łapie za rękę, a różnica nieprawidłowości nie ma żadnego znaczenia. Gdyby zginęło 100 kart w każdej komisji to i tak nie miałoby żadnego znaczenia- tak przedstawił nam to dziś sąd. Domniemam, że opierał się na literze prawa, a więc zastanówmy się- jak ta cała ordynacja jest skonstruowana i procedura zgłaszania protestów? Trochę szkoda, że przy ogłaszaniu werdyktu sądu wyszedł fakt, iż trzeba wyraźnie udowodnić, że głosy byłyby oddane. Te karty, które zginęły byłyby dla nas, to już można było ustalić na samym początku i gdybym ja miał możliwość zadawania pytań to trochę inaczej bym przesłuchał świadków, a przede wszystkim funkcjonariuszy policji, gdyż jak wiadomo były zgłoszenia w tym okręgu odnośnie szachrajstw wyborczych w trakcie głosowania.

Kinga Maślanka: Obecni radni z okręgu Małe Południe, według Pana mogą już spać spokojnie czy jeszcze ten sen moze być zakłócony, dalszymi losami protestu złożonego przez Macieja Maciak?

Maciej Maciak: Nie, jeszcze radni z okręgu nr 3 nie mogą spać spokojnie, bo nasza wiedza w kwestii składania zażaleń jest troszkę inna niż to, co dziś usłyszeliśmy w sądzie. Sąd oparł się na orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i wierzę, że to orzeczenie z 1999 roku jest orzeczeniem nieomylnym. Na ten moment wydaje się ten werdykt do podważenia i stąd nasza deklaracja, że będziemy składać zażalenie.

Protest wyborczy oddalony! Wydanie postanowienia sądu w sprawie protestu wyborczego KWW Macieja Maciaka

Opublikowany przez TuWloclawek.pl Poniedziałek, 11 lutego 2019

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)