LPP zmienia plany rozpoczęcia budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Decyzje zapadną najwcześniej w grudniu.

Autor: Kinga Maślanka / 16 czerwca 2020 / Brześć

LPP zmienia plany rozpoczęcia budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Decyzje zapadną najwcześniej w grudniu.

W wyniku trwających od marca br. ograniczeń w funkcjonowaniu placówek handlowych, LPP utraciło blisko 90 proc. przychodów ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych.

Sytuacja ta znacząco wpłynęła na kondycję finansową polskiego producenta odzieży, zmuszając zarząd firmy do weryfikacji wszystkich planów inwestycyjnych, w tym m.in. przesunięcia daty rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Obecnie LPP analizuje możliwe scenariusze realizacji tej inwestycji oraz jej harmonogram, a dalsze decyzje w tej sprawie zapadną najwcześniej w grudniu 2020 r.

Kryzys związany z epidemią COVID-19 to największe wyzwanie w historii LPP. Z dnia na dzień, poprzez konieczność zamknięcia wszystkich sklepów w marcu br., gdańska firma utraciła blisko 90% przychodów. Dziś, mimo rządowych decyzji o ponownym otwarciu galerii handlowych, znaczna część salonów marek należących do LPP pozostaje nadal zamknięta. Przyczyną tej sytuacji są wysokie opłaty czynszowe nieprzystające do dzisiejszych realiów funkcjonowania centrów handlowych, w tym do znacznie mniejszej liczby klientów odwiedzających tego typu obiekty oraz wolne odmrażanie gospodarek w pozostałych krajach, w których firma prowadzi działalność. Spadki przychodów, które LPP zanotowało w marcu i w kwietniu br. zostały tylko w niewielkim stopniu zrekompensowane przez wzrost sprzedaży internetowej i ponowne uruchomienie części salonów. Gdańska spółka przewiduje, że odbudowa biznesu i powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii zajmie co najmniej kilkanaście miesięcy.

Od początku pandemii nadrzędnym celem polskiego producenta odzieży jest troska o bezpieczeństwo pracowników, klientów i partnerów, walka o utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy oraz zachowanie płynności finansowej. Aby dalsze prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i ochrona kilku tysięcy miejsc pracy były możliwe, zarząd firmy podjął szereg działań, wśród których najważniejsze to redukcja zamówień na nadchodzący sezon, ograniczenie liczby otwarć nowych sklepów, rezygnacja do odwołania z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej, czy obniżenie pensji pracowników. Bezprecedensowa sytuacja wywołana przez pandemię zmusiła także firmę do głębokiej rewizji planów inwestycyjnych, w tym projektu budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Obecnie analizowane są możliwe scenariusze dla naszej inwestycji w Brześciu Kujawskim, uwzględniające obecną sytuację finansową firmy, perspektywę czasową odbudowy biznesu, a także nasze teraźniejsze i przyszłe potrzeby  logistyczne. Zakładamy, że analizy te potrwają co najmniej kilka miesięcy, a decyzję o dalszych planach dotyczących budowy centrum dystrybucyjnego będziemy w stanie podjąć nie wcześniej niż w grudniu 2020 r.komentuje Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

Ze względu na bezprecedensowe skutki pandemii COVID-19 dla światowej gospodarki i konieczność zachowania płynności finansowej,łączna kwota inwestycji zredukowanych przez LPP wynosi na dziś 620 mln zł. Oszczędności dotyczą, poza inwestycją w Brześciu Kujawskim m.in. rozwoju sieci sklepów stacjonarnych i przesunięcia na kolejny rok nowych otwarć, a także rozbudowy siedziby spółki w Gdańsku.

Zmiany w planach inwestycyjnych LPP spowodowane przez epidemię koronawirusa nie oznaczają naszej rezygnacji z budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. W żaden sposób nie wpływają też one na nasze podejście do relacji ze społecznością lokalną. W miarę możliwości będziemy nadal uczestniczyć w życiu Brześcia Kujawskiego, współpracując w tym zakresie z Urzędem Miejskim i lokalnymi partneramizapewnia wiceprezes Jacek Kujawa.

W 2019 roku podpisany został list intencyjny, w którym LPP zadeklarowało wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz mieszkańców i gminy, w szczególności w obszarach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Dotąd zrealizowano już kilka dużych projektów: wyprawki dla pierwszaków, projekt edukacyjny dla szkół podstawowych „Angielski z LPP”, wakacyjna akcja dla dzieci spędzających wakacje w domu, wyposażenie pracowni językowych lokalnych szkół w tablice multimedialne. To zaangażowanie w działania społeczne jest istotnym elementem całościowego podejścia LPP do inwestycji w Brześciu Kujawskim.

Zapowiedź zmian inwestycyjnych przez LPP oczywiście jest w pełni uzasadniona i zrozumiała, ponieważ obecna sytuacja epidemiologiczna z całą pewnością nie pozwala na realizację wcześniejszych zamierzeń. Najważniejsze jest jednak to, że LPP nie rezygnuje z inwestowania w obszarze Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz będzie czynnie uczestniczyć w życiu społecznym gminy Brześć Kujawski. Życzę firmie LPP szybkiego powrotu na światowy rynek odzieżowy i z niecierpliwością czekam na informacje o rozpoczęciu najważniejszej inwestycji w powiecie włocławskimkomentuje burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)