Limity na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony -jest nowy regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Autor: Kinga Maślanka / 19 stycznia 2021 / Wiadomości

Limity na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony -jest nowy regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W związku ze zmianą przepisów prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Włocławek Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021 roku wprowadzony został nowy Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4

Przypominamy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą dostarczyć odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych typu: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony.

W zmienionym regulaminie wprowadzono m.in. limity na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 i w soboty od 09:00 do 14:00.

Przypominamy również, że do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, części samochodowe,szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, odpady w opakowaniach cieknących, odpady zielone z ogrodów i inne odpady biodegradowalne.

Skomentuj ten wpis!Marcin

2 miesiące temu

Lasy nie mają limitów. I przez taką politykę właśnie tam są wyrzucane śmierci.

Janusz Adamkowski

2 miesiące temu

Jak popodcinam drzewka i krzewy na działce to gałęzie mam wywieźć do lasu?

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)