Kukucki: Postanowiliśmy wykonać wolę mieszkańców.II sesja -wybrano prezydium, przewodniczących 9 komisji stałych i podjęto uchwałę o wynagrodzeniu prezydenta.

Autor: Kinga Maślanka / 26 listopada 2018 / Tylko TU

Kukucki: Postanowiliśmy wykonać wolę mieszkańców.II sesja -wybrano prezydium, przewodniczących 9 komisji stałych i podjęto uchwałę o wynagrodzeniu prezydenta.

II sesja Rady Miasta Włocławek za nami.Podczas niej wybrano trzech wiceprzewodniczących rady,którymi zostali Joanna Hofman- Kupisz (SLD), Jarosław Hupało (SLD) oraz Krystian Łuczak z Koalicji Obywatelskiej. 9 komisji stałych ma już swoich przewodniczących.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości również rekomendował na funkcję wiceprzewodniczącego rady swojego kandydata, którym był Janusz Dębczyński. Nie uzyskał on jednak wymaganego  poparcia.

Jak przewodniczący rady Krzysztof Kukucki komentuje to, że dla klubu radnych PiS „zabrakło miejsca” w prezydium?

Krzysztof Kukucki: Kontynuujemy linię przyjętą w ostatniej kadencji, kiedy to ani klub SLD, ani  klub Platformy nie został dopuszczony do prezydiumPostanowiliśmy wykonać wolę mieszkańców Włocławka, która ewidentnie wskazywała na stabilizację i odrzuciła politykę hamowania i blokad z poprzedniej kadencji.Stąd też wybraliśmy prezydium, które daje gwarncje, że wszyscy przedstawiciele rady będą tą politykę na co dzień realizować

Mniej zadowolony z wyboru jest Janusz Dębczyński ,szef klubu radnych PiS.

Janusz Dębczyński : Nie chodzi tu o moją osobę, ale o naszych wyborców, których w liczbie 10,5 tysiąca zlekceważono.Przypomnę tylk, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy.Dobro powraca, czasami zło również-to, tym którzy dzisiaj triumfują dawałbym to pod rozwagę.Obecna koalicja zachowuje sie w sposób arogancki mówiąc kolokwialnie- bierze wszystko.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta.Będzie to kwota 10.940 zł brutto (5 tys. wynagrodzenie zasadnicze, 2100 zł  – dodatek funkcyjny, dodatek specjalny w sokości 40 % łączne wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Przypomnijmy w czerwcu tego roku radni przegłosowali uchwałę zmieniającą wynagrodzenie prezydenta, z kwoty 12.100 zł brutto do kwoty 10.212 zł brutto.

Którzy radni pokierują poszczególnymi komisjami?

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta – przewodnicząca Katarzyna Zarębska( 15 głosów za wyborem )

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska- przewodniczący Stanisław Wawrzonkoski (15 głosów za)

Komisja Edukacji – przewodnicząca Wanda Muszalik (15 głosów za) 

Komisja Kultury i Sportu – przewodniczący Janusz Ziółkowski ( 14 głosów za) 

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego- przewodniczący Arkadiusz Piasecki (15 głosów za) 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – przewodnicząca Ewa Szczepańska (15 głosów za) 

Komisja Rewitalizacji – przewodnicząca Agnieszka Walczak (14 głosów za) 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji- przewodniczący Piotr Zwoliński (15 głosów za) 

Komisja Rewizyjna- przewodniczący Jacek Buława (15 głosów za wyborem)

Na zakończenie obrad przewodniczący rady, Krzysztof Kukucki poinformował, iż kolejne sesje tej kadencji będą odbywały się we wtorki , a dyżury radnych w poniedziałki.

Wyjątkiem będzie sesja 10 grudnia, która odbędzie się w poniedziałek , a nie we wtorek (11 grudnia) jak wstępnie planowano. Powodem zmiany są sprawy organizacyjne – wcześniejsza  rezerwacja sali obrad .

Kinga Maślanka

Foto: Radosław Wiankowski

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)