Kopaczewska: Osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy, alkoholu -też są pacjentami…

Autor: Kinga Maślanka / 11 kwietnia 2019 / Wiadomości

Kopaczewska: Osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy, alkoholu -też są pacjentami…

Problem, z którym zapewne wiele osób,będąc pacjentem SOR we włocławskim szpitalu nie raz się zetknęło- osoby w stanie upojenia alkoholowgo i również pod wpływem środków odurzających.

Pewne kroki zostały  już podjęte, coś zaczyna się dziać w tym  kierunku, aby komfort pacjentów polepszyć, a pacjentom z uzależnieniami, pomóc- oczywiście pod warunkiem, że z takiej pomocy będą chcieli skorzystać.

Zastępca prezydenta Domicela Kopaczewska podkreśla, że ten problem nie dotyczy tylko Włocławka, ale również innych szpitali. Ale wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie zostanie on rozwiązany. Jak?

Domicela Kopaczewska: Chciałabym jasno powiedzieć, że osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy, alkoholu -też są pacjentami, też są to osoby chore.Dlatego musimy tym, konkretnym pacjentom stworzyć odpowiednie warunki ,aby mogli wyjść ze swoich chorób i jednocześnie odpowiednie warunki pacjentom, którzy we włocławskim oddziale ratunkowym znajdują się z powodu różnych sytuacji zdrowotnych -nie są uzależnieni ,aby pobyt w szpitalu był  dla nich komfortowy. Od kilku miesięcy trwają rozmowy z samorządem województwa, z dyrektorem szpitala, który pomaga nam, ale ta pomoc też nie jest, że tak się wyrażę-  satysfakcjonująca dla wszystkich.

Jak mówi  zastępca prezydenta na ten moment są dwa rozwiązania tej patowej sytuacji.

Domicela Kopaczewska: Jedno rozwiązanie to projekt złożony przez Caritas do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący modernizacji i rozbudowy domu dla osób bezdomnych przy ul. Płockiej. Tam miałyby być zlokalizowane pomieszczenia właśnie dla osób z uzależnieniami. Dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 1 mln zł.

Jeśli wszystko się uda, wówczas Miasto,Starostwo Powiatowe i Caritas będą wspólnie finansować i utrzymywać budynek przy Płockiej.

Domicela Kopaczewska: Drugi projekt, który się pojawił równolegle to dostosowanie pomieszczeń, które są w zarządzie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ulicy Szpitalnej  i prowadzenie ich wspólnie ze Starostwem Powiatowym,  czy sąsiednimi gminami. Oczywiście ten projekt jest daleko idący, ale wymagający więcej środków.

W połowie maja ma nastąpić rozstrzygnięcie konkursów, jak mówi Domicela Kopaczewska środków na tego typu projekty, które zostały złożone jest wystarczająco dużo.

Domicela Kopaczewska: Jeśli projekt przejdzie ocenę formalno – prawną myślę, że to dofinansowanie będzie. Natomiast chcę  podkreślić, że ten ruch, nie zwalnia  szpitala z obowiązku leczenia osób z uzależnieniami i stworzenia warunków pacjentom z innego rodzaju problemami chorobowymi , do tego by nie byli świadkami nieprzyjemnych zdarzeń, które niestety we włocławskiej izbie przyjęć mają miejsce.

Kinga Maślanka

Skomentuj ten wpis!Anonim

3 miesiące temu

Mądry pomysł a

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)