Komunikat MPWiK.

Autor: Kinga Maślanka / 17 listopada 2020 / Wiadomości

Komunikat MPWiK.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym MPWiK Spółka z o.o.przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Komunikat dla właścicieli, administratorów nieruchomości,przedsiębiorstw i instytucji na terenie Włocławka:

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przed nastaniem mrozów należy:

  1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed  działaniem mrozu;
  2. Zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia;
  3. Gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy;
  4. Zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć dla odczytania jego stanu.

  W czasie zimy należy:

  1. Nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją;
  2. Nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia;
  3. Nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru;
  4. Regularnie oczyszczać rynsztoki w celu umożliwienia spływu do kanalizacji wód opadowych i topniejącego śniegu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad narazić może właściciela posesji lub osoby działające w ich imieniu na poważne straty materialne, a mieszkańców na brak dopływu wody. Osoby winne zaniedbań mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)