,,Klub Młodzieżowy Małe Południe”- SP 7 zaprasza uczniów.

Autor: Kinga Maślanka / 26 stycznia 2020 / Wiadomości

,,Klub Młodzieżowy Małe Południe”- SP 7 zaprasza uczniów.

Celem projektu jest stworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży, w którym młodzi ludzie będą chcieli spędzać wspólnie czas i realizować swoje pasje.

Projekt zakłada wsparcie procesu edukacyjnego i wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez zapewnienie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, pomoc w odkryciu własnego potencjału, a także rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

Dzięki staraniom pracowników szkoły udało się pozyskać fundusze na realizację autorskiego projektu ,,Klub Młodzieżowy Małe Południe” z środków EFS w wysokości 30.995,00 zł . W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, rusza rekrutacja.

Zajęcia będą odbywały się w grupach 15 osobowych. Klub będzie działał w godzinach popołudniowych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie korzystający z wsparcia socjalnego.

Uczniowie będą mogli spędzić swój czas w Klubie, korzystając z poniższych zajęć:

– ,,Z matematyką za pan brat” – zajęcia matematyczne,

– ,,Rozwiń skrzydła” – zajęcia językowe z wykorzystaniem robotów Dasha i Dota

– ,,Czas na sport” – zajęcia sportowe,

– ,,Wiedzę mam, bo w gry gram”– zajęcia z grami strategicznymi,

– kreatywne zajęcia plastyczne,

– zajęcia świetlicowe,

– warsztaty profilaktyczne.

Bliższych informacji udziela dyrektor szkoły.

Gmina Miasto Włocławek i Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Klub Młodzieżowy Małe Południe”  w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)