Jest nowy operator „Śródmieście Cafe”, dziś otwarcie!

Autor: Kinga Maślanka / 14 lutego 2019 / Wiadomości

Jest nowy operator „Śródmieście Cafe”, dziś otwarcie!

W ogłoszonym przez Urząd Miasta Włocławek otwartym konkursie ofert, został wyłoniony nowy operator kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Włocławka z dnia 13 lutego 2019 r., z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie, dokonano wyboru oraz ogłoszenia najkorzystniejszej oferty i przyznania środków finansowych.

Nowym operatorem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, z przyznaną dotacją w wysokości 79 999, 50 zł. Kawiarnia Obywatelska wznowi swoją działalność dziś o godz. 16.00, serdecznie zapraszamy!

Prowadzenie kawiarni obywatelskiej jest zadaniem publicznym w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji, realizowanym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

K.M.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)