Jaki będzie w roku 2019 średni koszt utrzymania mieszkańca DPS?

Autor: Kinga Maślanka / 8 lutego 2019 / Wiadomości

Jaki będzie w roku 2019 średni koszt utrzymania mieszkańca DPS?

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej ustala prezydent miasta i ogłasza w Dzienniku Urzędowym -nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Dom pomocy społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom, które wymagają całodobowej opieki min. z powodu wieku, choroby, a także niepełnosprawności.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Włocławka w roku 2019 wyniesie:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 3.608,98 zł 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 3.254,83 zł

Sposób wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania określony jest w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

K.M.

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)