- TREŚĆ REKLAMY -

Jak można pozyskać zewnętrzne finansowanie i czemu warto korzystać ze wsparcia doradcy finansowego?

Autor: Kinga Maślanka / 8 maja 2018 / Biznes

Jak można pozyskać zewnętrzne finansowanie i czemu warto korzystać ze wsparcia doradcy finansowego?

W dzisiejszym cyklu porozmawiamy z panią Joanną Lewandowską, doradcą finansowym z wieloletnim doświadczeniem ,w pośrednictwie pomiędzy klientem indywidualnym i biznesowym, a bankami, instytucjami kredytowymi.

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość w naszej rozmowie ukierunkuje nas jak można pozyskać zewnętrzne finansowanie i czemu warto korzystać ze wsparcia doradcy finansowego Jej głównym zadaniem jest jak najlepsze dobranie oferty kredytowej, zminimalizowanie kosztów i czasu poświęconego na realizację transakcji.

Kinga Maślanka: Zapewne źródeł finansowania może być wiele- jakie pani jako ekspert finansowy zaproponowałaby przedsiębiorcą, którzy min.wchodzą na rynek , a potrzebują wsparcia finansowego ?

Joanna Lewandowska: Przedsiębiorstwa, prowadząc działalność gospodarczą mogą wykorzystywać kapitał pochodzący z wielu zróżnicowanych źródeł. Zakładając działalność istnieje możliwość skorzystania z pomocy przyznawanej ze środków pochodzących z budżetu państwa czy ze środków unijnych, ale także  alternatywnych środków można szukać w bankach bądź innych instytucjach finansowych.

Najpopularniejszym źródłem pozyskania środków jest kredyt gotówkowy i leasing. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie takimi źródłami jak: weksel, gwarancje bankowe czy faktoring. Często wybór pozyskania środków jest zależny od obecnego etapu rozwoju firmy oraz perspektyw jego rozwoju.Umiejętne dobranie i wykorzystanie źródeł finansowania może przyczynić się do sukcesu firmy.

Kinga Maślanka: Z jakiego rodzaju  kredytu , pożyczki  mogą skorzystać firmy ?

Joanna Lewandowska: Najpopularniejszymi kredytami dedykowanymi dla przedsiębiorstw jest: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym. Pierwszy z nich może być przeznaczony na zakup nieruchomości komercyjnej, zakup papierów wartościowych lub finansowanie patentów czy licencji. Jest to produkt bankowy, który ma największą przyznawalność.  Oferowana przez bank marża jest stosunkowo niska, dzięki czemu kredyt nie jest wysoko oprocentowany, a ponadto można go rozłożyć na wiele lat. 

Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez banki jest kredyt obrotowy. Ułatwia on firmom finansowanie bieżącej działalności, nie ma tutaj potrzeby wskazania konkretnego celu. Produkt ten charakteryzuję się elastycznym podejściem do wyliczenia zdolności kredytowej. Nierzadko firma ma szansę na uzyskanie kredytu w oparciu o roczny przychód niezależnie od tego czy osiągnęła dochód.

W finansowaniu bieżącej działalności pomocny jest kredyt w rachunku. Największą jego zaletą jest to, że bank przyznając określony limit środków pobiera tylko odsetki od wysokości faktycznego zadłużenia. Pozostała pula pozostaje w gotowości. Z reguły umowa podpisywana jest na rok a następnie odnawiana, często bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Oprócz wymienionych rozwiązań, rynek finansowy daje też szereg niestandardowych rozwiązań finansowych np. kredyty bądź pożyczki bez badania zdolności kredytowej, kredyt dla firm bez zaświadczeń z ZUS i US, kredyty na rozpoczęcie działalności tzw kredyt na start.

Kinga Maślanka: Różnie w życiu przedsiębiorcy może się ułożyć. Jakie są najpopularniejsze formy zabezpieczenia kredytu ?

Joanna Lewandowska: Zabezpieczenie kredytu to gwarancja, że w sytuacji umożliwiającej spłatę zobowiązania, bank będzie mógł odzyskać należność , wraz z naliczonymi odsetkami i wszelkimi opłatami okołokredytowymi. Podstawową formą zabezpieczenia jest zdolność kredytowa. Na jej podstawie szacowane jest ryzyko , czy potencjalny pożyczkobiorca spłaci zobowiązanie. Forma zabezpieczenia uzależniona jest m.in. od kwoty kredytu, okresu spłaty, kondycji finansowej kredytobiorcy, a niekiedy również od przeznaczenia kredytu. Prawne zabezpieczenia produktów dzieli się na osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste to poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, weksel, cesja wierzytelności, przystąpienie do długu. Natomiast do zabezpieczeń majątkowych możemy zaliczyć: blokada środków na rachunku, kaucja, zastaw, pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz najpopularniejsza  forma- hipoteka na nieruchomości. Warto też dodać, że zabezpieczanie może być ustanowione zarówno przed udzieleniem kredytu  jak i w trakcie spłacania wierzytelności.

Kinga Maślanka: Skoro mamy środki własne to czy  warto czasem i tak skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania?

Joanna Lewandowska: Ekonomiści uważają, że kapitał własny jest jedną z najdroższych form finansowania. Wbrew pozorom środki własne są dla przedsiębiorcy droższe niż kredyt w banku. Kiedy przedsiębiorca chce sfinansować zakup firmowy, rezygnuję on z bieżących zysków, które przeznaczyłby na cel prywatny. Poza tym należy pamiętać, że kredyt oprócz kosztów, może  także generować przychody. Często kredytowane środki pozwalają na zakup np. maszyny, dzięki której podwoimy bądź potroimy zyski. Nie należy zatem liczyć samych kosztów lecz opłacalność inwestycji.

Z doświadczenia  mogę też stwierdzić, że stosunkowo rzadko przedsiębiorca stara się korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania w  sytuacji zagrożenia jego istnienia na rynku. Wykorzystanie kapitałów obcych to przede wszystkim nowe perspektywy rozwoju a także  większa elastyczność działania, niejednokrotnie dająca możliwość  wykorzystanie natrafiających się okazji rynkowych. Ponadto dzięki dobraniu odpowiedniej formy finansowania, przedsiębiorca może zredukować tymczasowe zachwianie płynności.

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)