Działki w Brzeskiej Strefie na sprzedaż. Gmina ogłosiła przetarg.

Autor: Kinga Maślanka / 5 lipca 2019 / Brześć

Działki w Brzeskiej Strefie na sprzedaż. Gmina ogłosiła przetarg.

Gmina Brześć Kujawski ogłosiła przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o powierzchni ponad 0,6 ha. 26 lipca br. odbędzie się postępowanie przetargowe.

Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest to obszar przeznaczony pod działalność produkcyjno – usługową. Teren zlokalizowany bezpośrednio przy drodze technologicznej, w odległości niespełna 3 ha od węzła autostrady A1 w Pikutkowie, w bezpośrednim sąsiedztwie portugalskiego producenta rowerów – firmy RTE oraz firmy LPP. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania:

http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/burmistrz-brzescia-kujawskiego-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-o-powierzchni-06127-ha-skladajacej-sie-z-dzialek-polozonych-w-obrebie-machnacz/

Na atrakcyjności nie tracą również działki zlokalizowane w obrębie terenów po zlikwidowanej „Cukrowni”. W tym samym czasie, kiedy zaplanowano postępowania na sprzedaż działek w BSG, odbędzie się postępowanie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dla 3,27 ha działki zlokalizowanych  przy ul. Przemysłowej, natomiast 27 sierpnia br. dla działki o powierzchni  5,47 ha również położonej przy ul. Przemysłowej. Pierwsza z nieruchomości oznaczona jest symbolem Bp- obszar zurbanizowany, niezabudowany. Przeznaczeniem podstawowym określonym dla obydwóch terenów  są obiekty i urządzenia produkcyjne, bazy, składy materiałów nie mogących znacząco oddziaływać na środowisko z pasem zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkalnej.
http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/burmistrz-brzescia-kujawskiego-oglasza-pierwszy-nieograniczony-przetarg-ustny-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-do-05-12-2089-roku-niezabudowanej-nieruchomosci-oznaczon/

http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/burmistrz-brzescia-kujawskiego-oglasza-pierwszy-nieograniczony-przetarg-ustny-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-do-05-12-2089-roku-niezabudowanej-nieruchomosci-oznaczonej/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz pod numerem telefonu 54 231 63 10.

K.M.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)