Dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Autor: Kinga Maślanka / 21 sierpnia 2019 / Wiadomości

Dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił dofinansowania do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego w 2019 roku.

Wsparcie kierowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON na zakup wózka elektrycznego wynosi do 10 000 zł, a minimalny wkład własny wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi. Pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym udzielono pomocy.

Aby otrzymać pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu należy do dnia 31 sierpnia 2019 roku złożyć wniosek w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, pok. nr 16.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2377

K.M.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)