CEIDG – E-usługa zamiast wizyty w urzędzie.

Autor: Kinga Maślanka / 25 marca 2020 / Wiadomości

CEIDG – E-usługa zamiast wizyty w urzędzie.

W związku z ograniczeniem dostępu do Urzędu Miasta we Włocławku (zagrożenie epidemiologiczne), wnioski o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), zawieszenia, wznowienia, zmiany, wykreślenia można składać poprzez zalogowanie się do CEIDG.

Wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym) na stronie www.ceidg.gov.pl.

Szczegółową informację na ten temat publikujemy: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14723/ceidg-e-usluga-zamiast-wizyty-w-urzedzie

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)