Burmistrz Brześcia zaprasza do II edycji Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Kinga Maślanka / 22 kwietnia 2020 / Brześć

Burmistrz Brześcia zaprasza do II edycji Budżetu Obywatelskiego.

Nowy plac zabaw, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne… Tak realizowany jest Budżet Obywatelski na rok 2020. 

W tym roku już po raz drugi, przystępujemy do pracy nad realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2021. Ta wspaniała inicjatywa ma na celu zwiększenie aktywności oraz zaangażowania mieszkańców w rozwój Brześcia Kujawskiego-informuje UM w Brześciu Kujawskim 

Zwiększając aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, a także mając na uwadze możliwość poznania ich oczekiwań, podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Podobnie jak w roku ubiegłym uchwała zawiera w swojej treści szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty wybrane przez mieszkańców w ramach BO zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2021.

W dniu 26 lutego br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta na rok 2021 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

W tym roku, już po raz drugi, przystępujemy do pracy nad realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2021. Do dyspozycji mieszkańców miasta jest blisko 350 tys. złotych. Jeśli macie Państwo pomysł, co powinno się zmienić w naszym mieście, macie pomysły na nowe inwestycje i inicjatywy, zapraszamy do zgłaszania propozycji – mówi burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Projekty należy składać do 14 maja br. listownie na adres urzędu (z adnotacja na kopercie „Budżet Obywatelski”), bądź mailowo (w formie zeskanowanych, oryginalnych dokumentów) na adres: sekretariat@brzesckujawski.pl

W związku z trwającym stanem epidemii – w trosce o Państwa bezpieczeństwo, sugerujemy, aby w procesie składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego korzystać z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na stronie www.brzesckujawski.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim p. 16, telefonicznie: 54 230 48 68, lub mailowo: sekretariat@brzesckujawski.pl

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)