Członek Zarządu ANWIL S.A. nagrodzony Kluczem Sukcesu

Autor: Kinga Sroczyńska / 1 października 2017 / Tylko TU

Członek Zarządu ANWIL S.A. nagrodzony Kluczem Sukcesu

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny został uhonorowany Kluczem Sukcesu.

Zaszczytne wyróżnienie otrzymał za zasługi na rzecz budowania oraz promowania kultury bezpieczeństwa zarówno w macierzystej firmie, jak i w polskiej branży chemicznej. Laudację wygłosił dr hab. Adam S. Markowski.

Klucz Sukcesu to nagroda redakcji magazynu Chemia Przemysłowa oraz portalu kierunekCHEMIA.pl przyznawana w uznaniu dla osiągnięć zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa procesów przemysłowych tak naukowcom (czterokrotnie), jak i praktykom (raz).

Decyzją kapituły szósty Klucz Sukcesu trafił także do rąk praktyka – Jarosława Ptaszyńskiego, Członka Zarządu ANWIL S.A., Dyrektora Operacyjnego.

Dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, wygłaszając laudację na część Prezesa Ptaszyńskiego podkreślił, że jest on – człowiekiem bardzo wrażliwym na zagadnienia bezpieczeństwa, popierającym i inicjującym szereg projektów w tym zakresie, a do tego, co jest niezwykle istotne, potrafiącym pociągnąć za sobą współpracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo, w którym pracuje jest liderem bezpiecznej pracy w skali nie tylko regionu, ale także kraju, firmą przyjazną pracownikom oraz środowisku, a także aktywnie działającą w ramach programu Responsible Care.

 

Prezes Ptaszyński, odbierając pamiątkową statuetkę, powiedział: – Jestem niezwykle zaszczycony faktem, że członkowie kapituły uznali mnie za godnego otrzymania Klucza Sukcesu. Jednak w tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować załodze ANWILU, ponieważ to ona jest najważniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa w naszej spółce. Dlatego uznaję, że otrzymana przeze mnie nagroda to wyraz uznania dla wszystkich pracowników ANWILU, którzy kierując się poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów, a także społeczności lokalnej, której nasza spółka jest częścią, niemal codziennie zgłaszają propozycje rozwiązań, dzięki którym możemy prowadzić skuteczną prewencję zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, a to z kolei przekłada się na stały rozwój naszych kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dziękuję kapitule za to zaszczytne wyróżnienie, a zatrudnionym w naszej spółce za ich codzienne zaangażowanie na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa.

 

Jarosław Ptaszyński rozpoczął pracę w spółce ANWIL w 1998 r., po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został zatrudniony na stanowisku inżyniera procesu w zakładzie amoniaku, który stał się  jego miejscem pracy przez niemal dekadę. W listopadzie 2007 r. podjął się nowego wyzwania zawodowego i przeszedł do Biura Inwestycji, w którym był odpowiedzialny za realizację kluczowych inwestycji w przedsiębiorstwie. Kilka lat później zdecydował, że zajmie się zarządzaniem produkcją, co sprawiło, że od 2012 r. jest Dyrektorem Operacyjnym w ANWIL S.A., a od 2015 r. zasiada w jego Zarządzie. Absolwent Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa procesowego na Politechnice Łódzkiej.

*źródło: Anwil S.A.

Foto. Anwil S.A.

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor naczelna

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)